2007-2013

23/04/2017

Facilitator pentru învățarea permanentă în școală – o nouă calificare didactică pentru o școală care învață

23/04/2017

Egalitate pe piața muncii – proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

23/04/2017

Egalitatea de șanse și gen prin antreprenoriat și calificare

23/04/2017

I.N.T.E.G.R.A.R.E. – Implicare, Normalitate, Toleranță, Egalitate, Garanție, Respect, Atragere, Reorientare, Emancipare – pe piața muncii

23/04/2017

Pas cu pas – Creșterea nivelului de calificare în contextul societății bazate pe cunoaștere

23/04/2017

Califică-te în domenii competitive

23/04/2017

Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane din zonele rurale

23/04/2017

Calificarea, o șansă pe piața muncii

23/04/2017

Consiliere, orientare și calificare pentru piața muncii

23/04/2017

Calificare și sprijin pentru o nouă șansă pe piața muncii