2007-2013

24/04/2017

Calificare și formare profesională pentru o industrie a morăritului și panificației mai puțin feminizată și mai calificată

24/04/2017

Dezvoltarea abilităților profesionalepentru reinserția și orientarea șomerilor din Regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia pe piața muncii

24/04/2017

Formare profesională continuă – un pas spre reintegrarea pe piața muncii

24/04/2017

Reintegrare în 3 pași – consiliere, formare, mediere!

24/04/2017

Creșterea capacității administrative prin programe de pregătire profesională continuă a angajaților din unitățile administrativ teritoriale componente a Zonei Metropolitane Bacău

24/04/2017

Program de îmbunătățire a eficacității organizaționale a Primăriei Municipiului Zalău (PROEF Zalău) prin pregătirea resurselor umane și restructurare organizațională

24/04/2017

Te informezi, înveți, progresezi!

24/04/2017

Sunt informat! Noi oportunități de integrare pe piața muncii în mediul rural

24/04/2017

Creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de trening

24/04/2017

Creșterea performanțelor angajaților prin asigurarea formării profesionale la standarde europene