Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane din zonele rurale

    Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane din zonele rurale