VICEPRIMARII RĂMÂN ȘI CONSILIERI LOCALI

„Reconstituirea” Consiliului Local sau a Consiliului Județean prevăzută în Legea 2015/2001 este neconstituțională
10/05/2017
VICEPRIMARII AR TREBUI, DEOCAMDATĂ, SĂ NU-ȘI EXERCITE ATRIBUȚIILE DE CONSILIER LOCAL
21/05/2017

VICEPRIMARII RĂMÂN ȘI CONSILIERI LOCALI

Legea nr. 87/2017 nu reglementează un nou caz de incompatibilitate pentru aleșii locali, iar viceprimarii pot deține și calitatea de consilieri locali.

conf. univ. Mihai-Cristian APOSTOLACHE
director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești
Zilele acestea a apărut în spațiul public informația că Parlamentul a adoptat recent o lege prin care se interzice viceprimarilor să fie în același timp consilieri locali. Actul normativ la care se face referire este Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.


În legătură cu acest subiect trebuie făcute câteva precizări. Legea nr. 87/2017 intrată recent în vigoare nu adaugă niciun caz de incompatibilitate pentru aleșii locali. Acest act normativ nu a făcut altceva decât să modifice partea introductivă a unor articole care fac referire la incompatibilitățile aleșilor locali, dar și la alte categorii de demnitari. De exemplu, articolul 87 avea, până la momentul modificării, următoarea formulare: „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al Municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu: ”. Formularea modificată prin Legea nr. 87/2017 este următoarea: „Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al Municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități”. Practic, finalul alineatului s-a completat cu formularea „exercitarea următoarelor funcții sau calități”.


Prin urmare, actul normativ amintit nu reglementează un nou caz de incompatibilitate pentru aleșii locali. Cazurile de incompatibilitate au rămas nemodificate atât în cazul primarului, viceprimarului, cât și al celorlalți aleși locali. Cazul de incompatibilitate care vizează deținerea simultană a funcției de viceprimar și a celei de consilier local era reglementat în Legea nr. 161/2003, și nu a fost introdus prin Legea nr. 87/2017, cum greșit s-a invocat în spațiul public. Greșit s-a apreciat și faptul că, în situația în care s-ar afla în stare de incompatibilitate, viceprimarul nu mai are dreptul să participe la ședințele consiliului local sau să voteze. Într-un astfel de caz, viceprimarului îi încetează mandatul de drept, pentru că incompatibilitatea reprezintă unul din cazurile de încetare de drept a mandatului aleșilor locali, potrivit legii privind statutul aleșilor locali.


Pornită din dorința unor parlamentari de a „dilua” normele care reglementează cazurile de incompatibilitate ale parlamentarilor, inițiativa legislativă, devenită Legea nr. 87/2017, și-a extins, în urma dezbaterilor parlamentare, obiectul de reglementare, modificând și anumite norme privitoare la incompatibilitățile aleșilor locali.
Meritul apariției acestei legi și al discuției pe marginea ei este acela că a adus în atenția opiniei publice o problemă de reglementare pe care, personal, am sesizat-o încă din anul 2015 în lucrarea „Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale comentată și adnotată”. Subliniam atunci faptul că Legea nr. 161/2003 nu este corelată cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și cu Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali și insistam pe nevoia de intervenție legislativă, astfel încât cele trei acte normative să nu mai conțină dispoziții contrare.


Pe de o parte, legea administrației publice locale conferă dreptul viceprimarului să își păstreze și statutul de consilier local, fără însă a primi indemnizația de consilier local, pe de altă parte, Legea nr. 161/2003 exclude acest drept, considerând funcția de viceprimar incompatibilă cu cea de consilier local.


Dreptul viceprimarului de a-și păstra și calitatea de consilier local a fost instituit prin Legea nr. 286/2006, act normativ care a modificat și completat substanțial Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale. Tot în cuprinsul acelui act se prevede și faptul că orice prevedere contrară se abrogă, instituindu-se și obligația republicării legii administrației publice locale.


Având în vedere faptul că Legea nr. 286/2006, care a modificat și completat Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, a intrat în vigoare în anul 2006 și a prevăzut, în partea sa finală, faptul că orice prevedere contrară soluțiilor legislative introduse prin reglementarea respectivă se abrogă, iar Legea nr. 161/2003 a produs efecte juridice începând din anul 2003, au întâietate normele introduse în legea administrației publice locale prin Legea nr. 286/2006 în raport cu cele cuprinse în Legea nr. 161/2003. Prin urmare, normele prevăzute de art. 57 alin.7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, care instituie dreptul viceprimarului de a-și păstra și calitatea de consilier local, se aplică în detrimentul celor cuprinse în art. 87 alin.1 din Legea nr. 161/2003.


Potrivit art. 64 alin.1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, „prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de același nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parțială”, iar articolul 65 alin.1 stabilește faptul că „abrogarea poate fi dispusă, de regulă, printr-o dispoziție distinctă în finalul unui act normativ care reglementează o anumită problematică, dacă aceasta afectează dispoziții normative anterioare, conexe cu ultima reglementare. În concluzie, viceprimarul își păstrează calitatea de consilier local, dar nu primește indemnizația aferentă acestei calități”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *