VICEPRIMARII AR TREBUI, DEOCAMDATĂ, SĂ NU-ȘI EXERCITE ATRIBUȚIILE DE CONSILIER LOCAL

VICEPRIMARII RĂMÂN ȘI CONSILIERI LOCALI
10/05/2017
VICEPRIMARUL POATE FI ȘI CONSILIER LOCAL
25/05/2017

VICEPRIMARII AR TREBUI, DEOCAMDATĂ, SĂ NU-ȘI EXERCITE ATRIBUȚIILE DE CONSILIER LOCAL

Până la clarificarea acestei nefaste situații provocate de un text necorelat cu alte reglementări în materie, apreciez că viceprimarul să nu exercite atribuțiile specifice consilierului local atât în cadrul ședințelor consiliului local, cât și în cel al comisiilor de specialitate, comisiilor mixte sau comisiilor speciale de analiză și verificare, după caz.

Emil DRĂGHICI
primarul comunei Vulcana-Băi din județul Dâmbovița și Președintele Asociației Comunelor din România
Iată cum vede această „nebuloasă legislativă” (și dacă ar fi singura, dar, din păcate, legile noastre abundă de astfel de prevederi pe care nici înțeleptul Solomon nu le-ar descurca!) Președintele Asociației Comunelor din România, domnul Emil DRĂGHICI. Stilul concis, lapidar chiar, îi aparține autorului.


Extras din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

Până la data de 5 mai 2017 Începând cu data de 5 mai 2017, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 87/2017
Art. 87. – (1) Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu:
a) funcția de consilier local;
Art. 87. – (1) Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții sau calități:
a) funcția de consilier local;Art. I pct. 54, respectiv art. 61 alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 286/2006: „(7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.” Această prevedere se aplică începând cu data de 21 iulie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2006.


Art. I pct. 111, respectiv art. 157 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 286/2006:


„(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) și art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.” Această prevedere se aplică începând cu data de 21 iulie 2006, data intrării în vigoare a Legii nr. 286/2006.


Drept urmare, în ceea ce privește incompatibilitatea viceprimarului cu funcția de consilier local, statuată prin art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003, situația respectivă a ÎNCETAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 21 iulie 2006, data intrării in vigoare a Legii nr. 286/2006, norma juridică din Legea nr. 161/2003 constituind o prevedere contrară, și astfel, IMPLICIT ABROGATĂ!


Demnă de luat în considerație este prevederea art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:


„(1) Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementări de același nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totală sau parțială.”

(3) Abrogarea unei dispoziții sau a unui act normativ are caracter definitiv. Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ inițial.”


Prin modificarea conținutului ipotezei art. 87 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, suntem în situația aplicării art. 6 alin. (1) din Codul civil: „Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.”, iar formularea din Legea nr. 87/2017, citită ca atare, fără o analiză juridică pertinentă, determină constatarea stării de incompatibilitate a viceprimarului cu cea de consilier local. Refuz să cred că cineva în România chiar a dorit acest lucru!


Din Codul civil, reținem:
„Art. 9. – (1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă și interpretarea ei oficială.
(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.”


Așadar, Parlamentul, în regim de maximă urgență, trebuie să emită o notă de interpretare, în sensul celor anterior prezentate, eliminând orice echivoc în ceea ce privește faptul că viceprimarul ar fi incompatibil cu funcția de consilier local.


Vezi știrea: Cursuri autorizate pentru structurile de specialitate din domeniul amenajării teritoriului și urbanism

1 Comentariu

  1. Carmen spune:

    Avem legi care se bat cap în cap, legi pe care nici cei mai experți juriști nu le pot descâlci. Ce se întampla cu Legea 215/2001, când bieții funcționari publici trbuie să-și pună ochelari de cal ca să nu vadă că în jurul lor sunt consilieri locali cu 4 clase care hotărăsc în numele unei colectivități ce este bine și ce nu. Nu se întreabă nimeni că într-o comună sub 3000 de locuitori pot candida și 10 persoane pentru funcția de primar, că în spatele lor trebuie să fie o lista de 11 candidați la funcția de consilier local. Cine, domnilor, să candideze ÎNTR-O COMUNĂ, CÂTE PERSOANE POT SĂ ÎNȚELEAGĂ LEGISLAȚIE, SĂ IA HOTĂRÂRI? Într-o comună, cine are ceva școală, are o activitate care, în cele mai multe cazuri, este incompatibila cu funcția de consilier local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *