Scrisoare deschisă adresată doamnelor și domnilor secretari generali ai comunelor din România

RISCURI PENALE PENTRU IGNORAREA LEGII?!
05/12/2019
ESTE NECESARĂ „ALFABETIZAREA IT”; DESPRE FUGA DE RĂSPUNDERE ȘI AUTOSUFICIENȚĂ. CE-A MAI INVENTAT CAMERA DE CONTURI?! CURSURILE FICTIVE SE TERMINĂ CU DIPLOMĂ DE LA … DNA!
08/03/2020

Scrisoare deschisă adresată doamnelor și domnilor secretari generali ai comunelor din România

Apreciez și urmăresc îndeaproape eforturile dumneavoastră dedicate creării unui organism profesional reprezentativ. Grupul Faxmedia a fost alături de secretarii generali ai comunelor încă de la primele tentative de constituire a Corpului profesional al secretarilor comunelor din România (CPSCR); am și sponsorizat diverse întâlniri ale unor grupuri de secretari, am organizat altele, în județe sau la București, am venit în întâmpinarea dumneavoastră cu documente, formulare, grupuri de lucru; mai nou, investim într-o platformă de comunicare și dezbateri profesional-legislative care va permite consultări ample pe orice temă de interes și chiar votul dumneavoastră, exprimat on-line. Mai mult, în perioada următoare, vom organiza o nouă serie de întâlniri, în fiecare județ, pe tema Monitorului Oficial Local privit ca instrument de organizare, de standardizare și de eficientizare a actului administrativ, întâlniri la care va participa chiar adjunctul meu, domnul Ionel-Răzvan FLOREA.
Așadar, lucrând cu administrația publică locală de aproape 20 de ani, am ajuns să apreciez eforturile, conștiinciozitatea și echilibrul celor mai mulți dintre secretarii generali ai comunelor, dar și să observ, să cunosc problemele fundamentale cu care aceștia se confruntă. Despre aceste observații și probleme vreau să vă vorbesc, conștient fiind de faptul că unele dintre aprecierile expuse mai jos vor crea reacții de negare sau de respingere – mă consolez însă cu necesitatea obiectivității și cu intenția bună cu care desfășor acest demers.
Este o realitate faptul că profesia dumneavoastră, de garant al legalității actelor administrative, nu este încă recunoscută, apreciată și remunerată potrivit importanței muncii depuse; de asemenea, am constatat, în destul de multe comune, o anumită stare de tensiune și o atitudine de subapreciere reciprocă între secretarul general și primar, în locul atât de necesarei colaborări; am stat de vorbă atât cu primari, cât și cu secretari generali, fiecare cu DREPTATEA DE PARTEA LUI, apreciind că nu este normal să nu se găsească acea cale spre scopul pentru care fiecare din acești doi factori sunt învestiți.
Dincolo însă de animozitățile punctuale dintre primar și secretarul general, după părerea mea, se află un lucru mai important: păstrarea funcției de secretar general într-o stare de incertitudine, stare care durează încă de la Revoluție. Este secretarul general subordonat primarului – și este bine să fie așa? Sau secretarul general să dea socoteală prefectului – dar ar trebui să se întâmple așa? Ori ar trebui găsită o formulă prin care secretarul general să capete independență, limitată doar de responsabilitățile sale legale, atât în relația cu primarul cât și în cea cu instituția prefectului – însă cât de pregătiți sunt secretarii generali pentru această independență care nu poate veni decât la pachet cu o răspundere și mai mare (ce nu poate fi satisfăcută altfel decât printr-o desăvârșită profesionalizare)?
Codul administrativ a rezervat secretarului general atribuții și responsabilități extinse, ceea ce înseamnă o recunoaștere al rolului pe care acesta îl joacă de „coloană vertebrală” pentru administrația publică locală; l-a dus în zona de subordonare față de primar dar i-a pus la dispoziție refuzul de semnătură – ca o paranteză, iată de ce este atât de important ca „Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu privire la legalitate, efectuate în scris”, parte din Monitorul Oficial Local, să fie corect realizat în cadrul aplicației și să nu permită suspiciuni de modificare, anulare, ștergere sau de identitate privind consemnările!
În practică, cel puțin astăzi, secretarul general este parte din aparatul de specialitate al primarului (Codul administrativ, TITLUL II, ARTICOLUL 5, litera g) dar este (cu voia lui de cele mai multe ori, trebuie să o spun) înfeudat prefectului, care-și permite să-l cheme „la ordin” (situație des întâlnită în țară).
Am discutat deseori despre locul și rolul secretarului general în arhitectura administrativă cu domnul Emil DRĂGHICI, președintele Asociației Comunelor din România și, fără exagerare, îl apreciez ca fiind un om dedicat administrației publice locale. Domnia sa este un partizan convins al tandemului primar-secretar general ca și cheie a funcționării eficiente a administrației care se află cel mai aproape de cetățean. Tocmai de aceea a inițiat constituirea Corpului, ba chiar și-a atras critici din partea unor colegi primari din cauza sprijinului acordat afirmării profesionale a secretarului general al comunei. Părerea domniei sale, așa cum am înțeles-o eu, este că secretarul general are la dispoziție toate instrumentele legale pentru a-și manifesta profesionalismul real și benefic, în tandem cu primarul comunei, dar că, fără a căuta să identifice vinovați cu vină sau fără vină, se impune ca să se facă eforturi pentru armonizarea intereselor publice ale acestor doi factori, fără de care cetățeanul are de suferit, inclusiv o mai mare aplecare asupra calității și legalității actelor administrative, „oglinda” secretarului general. Dacă este așa, iată o altă problemă care și ea trebuie cumva rezolvată, cu celeritate și consecvență.
Cred că acest tip de probleme sunt cele care primează și că orice alte „revendicări”, inclusiv de natură salarială, se vor rezolva de la sine atunci când o voce puternică și unită va aduce argumente și soluții concretizate în promovarea unor inițiative legislative. Acest lucru însă nu-l poate face doar un secretar general sau altul, nici discuțiile aprinse de pe rețelele de socializare și nici măcar un grup de inițiativă. Este nevoie de unitate la nivel național, o unitate organizată pe principii profesionale, de echilibru și de propuneri concrete, trecute însă prin filtrul unei analize la scară largă și apoi susținute insistent ca să-și facă loc prin întortocheatul labirint al procesului legislativ. Este nevoie de identificarea și atragerea prietenilor, de convingerea celor neutri și de lămurirea celor potrivnici, de sprijinul mass-mediei și de multă răbdare.
Pentru a porni la munca de clarificare a locului secretarului general în ansamblul administrației publice locale și pentru a beneficia de reprezentativitatea necesară acestui demers și al altora asemenea, consider că organizarea Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România este imperios necesară! Și, mai cred că, timpul nu mai poate fi irosit în tentative, așa cum s-a întâmplat, din păcate, până acum. Iată, în sinteză, care sunt chestiunile organizatorice pe care le-am identificat ca fiind absolut necesare și asupra cărora trebuie să decideți limpede la întâlnirea de la București:
1. PRELIMINAR ADUNĂRII GENERALE vă propun următoarele:
1.1. constituirea de filiale la cât mai multe județe; acolo unde nu sunt constituite filiale, cu un pic de efort, acestea pot fi realizate până la adunarea generală de la București; dacă aveți nevoie de sprijin, Faxmedia vă stă la dispoziție ca și până acum – este suficient să ne contactați în acest scop și contați pe sprijinul nostru;
1.2. filialele să aibă organele de conducere alese reprezentativ, astfel încât să fie vocea legitimă a majorității secretarilor generali din județ;
1.3. la adunarea generală, filialele trebuie să vină cu documentele de constituire pentru o verificare statutar/regulamentară a acestora.
2. LA ADUNAREA GENERALĂ vă propun să analizați căile de urmat care să conducă la rezultate, plecând de la situația știută, deloc satisfăcătoare, care planează asupra întregii activități în ultimii trei ani:
2.1. Actualizarea și modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului profesional al secretarilor comunelor din România, cu cel puțin următoarele puncte:
a. actualizarea cu noua denumire a funcției, din „secretar” în „secretar general”;
b. introducerea funcției de secretar general al Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România (pentru evitarea confuziilor se poate folosi și o altă denumire, de exemplu cea de „secretar executiv”);
c. introducerea dreptului președintelui Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România de a numi, prin dispoziție, președintele interimar al filialei județene, pentru județele unde nu sunt constituite filiale sau pentru județele unde filiala nu are președinte statutar ales și se află în reorganizare, cu mandat expres și limitat în timp de a constitui, organiza alegeri statutare sau reorganiza filiala respectivă;
2.2. Organele de conducere alese provizoriu la adunarea generală de constituire a Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România din 20 iunie 2017 să prezinte un raport de activitate pentru acest interval de aproape trei ani;
2.3. Organizarea de alegeri pentru toate pozițiile de conducere; este absolut necesar ca președintele să constituie un catalizator la nivel județean și național, determinând condițiile pentru funcționarea corespunzătoare a întregii activități atât la sediul Corpului în fiecare județ, cât și la nivel național; președintele la nivel național trebuie să aibă datele de contact cel puțin ale președinților filialelor județene, iar președintele filialei județene datele de contact ale tuturor secretarilor generali din județul respectiv, precum și să comunice operativ în cadrul grupurilor respective; suntem în etapa în care fiecare este lângă fiecare la un „click distanță”;
2.4. Referitor la noile organe de conducere: președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general, vicepreședinții și secretarii pentru regiuni trebuie să fie persoane atașate ideii Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, dispuse să muncească și să sacrifice din timpul personal pentru această idee; astfel, fiecare candidat ar trebui să pregătească un proiect prin care să descrie pe scurt de ce anume își dorește funcția respectivă, ce crede că trebuie, poate și este dispus să facă pentru Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România și cum propune să realizeze aceste lucruri, prin voluntariat și asumarea responsabilității în ceea ce privește participarea la actul de conducere, potrivit principiului: „vreau să fiu, știu ce trebuie și pot să fac”; se impune crearea unor indicatori de performanță și elaborarea unor rapoarte de progres.
2.5. Pentru județele unde președintele filialei ales în mod provizoriu nu este reales precum și pentru județele unde nu sunt constituite filiale, după alegerea președintelui Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, prin dispoziție, acesta să numească, din rândul secretarilor generali prezenți din județul respectiv și cu consultarea acestora, un președinte interimar, cu mandatul expres de reorganizare sau de constituire a filialei, într-un interval de timp de cel mult trei luni;
2.6. Dat fiind faptul că sunt secretari generali din mai multe comune care au exprimat părerea că este nevoie de personalitate juridică, Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, întrunit în adunarea generală, să aprecieze dacă este oportun și necesar să se treacă la obținerea personalității juridice sau dacă există deja fundamentele statutare pentru funcționarea și dezvoltarea Corpului și acesta, precum și filialele județene rămân structuri fără personalitate juridică în cadrul Asociației Comunelor din România și a filialelor acesteia;
2.7. Trebuie găsită o formulă de finanțare, chiar și la nivel minim, pentru activitatea curentă a filialelor și a reprezentanței naționale – aceasta poate fi o cotizație personală a fiecărui membru, o finanțare din partea filialei județene a A.Co.R. și/sau activități generatoare de venit - în cazul dobândirii personalității juridice; fără puterea de a acoperi financiar activitățile curente, cu toată sinceritatea, orice inițiativă va întâmpina greutăți considerabile;
2.8. stabilirea obiectivelor imediate pentru care va milita Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, dezbaterea acestora, fixarea termenelor și responsabililor care să ducă la îndeplinire obiectivele; Din experiența organizatorică pe care am dobândit-o în toți anii mei de activitate, pot să vă spun cu toată responsabilitatea că, dacă cel puțin chestiunile de mai sus nu vor găsi răspunsuri concrete la adunarea generală (dar și să fie urmărite spre a fi realizate la termene, cu responsabilități), Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, o idee foarte bună și singura în măsură să asigure îndeplinirea dezideratelor profesionale ale secretarilor generali ai comunelor, se va disipa și eșua în cele din urmă! Dacă am supărat cu această scrisoare deschisă, îmi pare rău și vă cer scuzele mele. Dacă am fost de folos, mă bucur și vă asigur de sprijinul meu în continuare. Important este să concretizați inițiativa și să marcați anul 2020 ca fiind acela când ați trecut de la vorbe la fapte, iar Asociația Comunelor din România propun să instituie anul 2021 ca fiind dedicat Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România.


Cu deplină sinceritate și considerație,
Mircea-Alexandru MATEI,
Directorul general al Grupului Faxmedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *