„Reconstituirea” Consiliului Local sau a Consiliului Județean prevăzută în Legea 2015/2001 este neconstituțională

PÂNĂ LA URMĂ, CINE ȘI CUM SEMNEAZĂ ACTELE?
10/05/2017
VICEPRIMARII RĂMÂN ȘI CONSILIERI LOCALI
10/05/2017

„Reconstituirea” Consiliului Local sau a Consiliului Județean prevăzută în Legea 2015/2001 este neconstituțională

În legislația românească se menține o soluție legislativă neconstituțională privitoare la reconstituirea consiliilor locale sau județene dizolvate în temeiul art. 55 alin. 1 lit. a și b. din legea administrației publice locale.

conf. univ. Mihai-Cristian APOSTOLACHE
director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești
Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2015, Legea administrației publice locale nr. 215/2001 a fost completată cu două articole care instituie o nouă modalitate de înființare a unui consiliu local sau județean, și anume reconstituirea. Este vorba de articolele 55¹ și 99¹ prin care s-a reglementat posibilitatea reconstituirii din supleanți a adunărilor deliberative locale și județene care au fost dizolvate de drept în temeiul art. 55 alin. 1 lit. a și b din legea administrației publice locale.


Încă din anul 2015, am atras atenția asupra neconstituționalității acestei soluții legislative adoptată de Guvern, în lucrarea „Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale comentată și adnotată”, dar, din păcate, nimeni nu a inițiat niciun demers pentru eliminarea aspectelor de neconstituționalitate. Prin intermediul articolelor 55¹ și 99¹ se instituie posibilitatea înființării, fără alegeri, a unor autorități locale și județene care au fost dizolvate de drept fie pentru că nu s-au întrunit timp de două luni consecutiv, deși au fost convocate conform prevederilor legale, fie pentru că nu au adoptat în 3 ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre. Acest lucru se realizează prin intermediul supleanților, adică al persoanelor aflate pe lista de candidați, dar care nu au fost alese. Ori odată dizolvat, consiliul local sau județean își încetează existența, situație care conduce și la pierderea statutului de consilier pentru persoana aleasă, dar și al celui de supleant pentru cel care a candidat, dar nu a fost ales.


Având în vedere o asemenea situație și ținând seama și de prevederile constituționale care instituie alegerea ca unica modalitate de înființare a autorităților locale, normele ce completează legea administrației publice locale sunt incompatibile cu dispozițiile constituționale, motiv pentru care se impune scoaterea lor de urgență din vigoare. Atât timp cât textul constituțional instituie alegerea ca unică formă de înființare a autorităților deliberative autonome locale și județene, legiuitorul nu poate să reglementeze noi modalități de înființare a consiliului local sau județean. Menținerea în ordinea de drept a unei reglementări care nu respectă exigențele legii fundamentale este de natură să înfrângă principiul supremației Constituției.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *