Calificare și formare profesională pentru o industrie a morăritului și panificației mai puțin feminizată și mai calificată

    Calificare și formare profesională pentru o industrie a morăritului și panificației mai puțin feminizată și mai calificată