PROIECTE 2007-2013

PROIECTE EUROPENE DIN EXERCIȚIUL
2007 - 2013

Încă din anul 2010 compania a dezvoltat un compartiment specializat pentru absorbția de fonduri europene prin proiecte care vizează capitalul uman.
Faxmedia face parte dintre pionierii scrierii și implementării proiectelor P.O.S.D.R.U. și P.O.D.C.A., într-o perioadă în care nici Autoritățile de Management nu știau clar ce anume aveau de făcut.

45 de proiecte finanțate din fonduri europene (în valoare de 93.921.913 lei) dintre care:

  • 4 proiecte în calitate de beneficiar;
  • 16 proiecte în calitate de partener;
  • 25 de proiecte în calitate de furnizor de formare profesională.

Prin intermediul acestor proiecte, au fost consiliați și orientați pe piața muncii 7.107 oameni iar 13.007 persoane au beneficiat de formare profesională.
Peste 250 de specialiști (formatori, consilieri, psihologi, coordonatori, experți în promovare s.a.m.d.) au fost angajați la Faxmedia în cadrul proiectelor.
Compartimentul proiecte lucrează în continuare la scrierea și depunerea de proiecte pe noul interval de finanțare europeană.

Cu o experiență vastă și cu o capacitate tehnico-financiară consolidată, Faxmedia este partenerul ideal pentru orice entitate publică sau privată interesată în absorbția fondurilor europene.

Creșterea performanțelor angajaților prin asigurarea formării profesionale la standarde europene

Numar: SMIS/16113 din 29/06/2011

Perioada de derulare: 2011 - 2012


Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
483 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


436.550 lei

Valoarea contractului


Calificare și formare profesională pentru o industrie a morăritului și panificației mai puțin feminizată și mai calificată

Numar: POSDRU/144/6.3/S/129737 din 02/11/2015

Perioada de derulare: 2015


Beneficiar: S.C. STEF MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
277 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


597.000 lei

Valoarea contractului


Dezvoltarea abilităților profesionalepentru reinserția și orientarea șomerilor din Regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia pe piața muncii

Numar: POSDRU/125/5.1/S/133009 din 22/10/2015

Perioada de derulare: 2015


Beneficiar: AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CĂLĂRAȘI
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
88 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


32.000 lei

Valoarea contractului


Formare profesională continuă – un pas spre reintegrarea pe piața muncii

Numar: POSDRU/125/5.1/S/132806 din 25/11/2014

Perioada de derulare: 2015


Beneficiar: AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ GIURGIU
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
116 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


224.000 lei

Valoarea contractului


Reintegrare în 3 pași – consiliere, formare, mediere!

Numar: POSDRU/125/5.1/S/132712/06.10.2014 din 06/10/2014

Perioada de derulare: 2014 - 2015


Beneficiar: S.C. STEF MANAGEMENT CONSULTING S.R.L
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
56 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


106.200 lei

Valoarea contractului


Creșterea capacității administrative prin programe de pregătire profesională continuă a angajaților din unitățile administrativ teritoriale componente a Zonei Metropolitane Bacău

Numar: SMIS/23593 din 17/04/2014

Perioada de derulare: 2014 - 2015


Beneficiar: ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ BACĂU
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
417 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


718.029 lei

Valoarea contractului


Program de îmbunătățire a eficacității organizaționale a Primăriei Municipiului Zalău (PROEF Zalău) prin pregătirea resurselor umane și restructurare organizațională

Numar: SMIS/23019 din 03/10/2014

Perioada de derulare: 2014


Beneficiar: MUNICIPIUL ZALĂU
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
169 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


203.693 lei

Valoarea contractului


Te informezi, înveți, progresezi!

Numar: POSDRU/88646 din 25/06/2013

Perioada de derulare: 2013


Beneficiar: COMUNA FĂLCIU
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
190 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


159.050 lei

Valoarea contractului


Sunt informat! Noi oportunități de integrare pe piața muncii în mediul rural

Numar: POSDRU/87659 din 11/06/2013

Perioada de derulare: 2013


Beneficiar: COMUNA ARSURA
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
220 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


195.900 lei

Valoarea contractului


Creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 4 prin asigurarea unui pachet complex de trening

Numar: SMIS/17937 din 30/06/2011

Perioada de derulare: 2011 - 2012


Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 4
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
521 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


549.650 lei

Valoarea contractului


Dezvoltarea capitalului uman și a capacității administrative în cadrul Consiliului Local Turceni

Numar: SMIS/2991 din 06.05.2010

Perioada de derulare: 2010


Beneficiar: CONSILIUL LOCAL TURCENI
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
511 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


375.150 lei

Valoarea contractului


COMPETENT – Activități inovatoare în vederea îmbunătățirii accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Numar: POSDRU/96/6.2/S/62934 din 09/05/2011

Perioada de derulare: 2011 - 2013


Beneficiar: ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
1456 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


556.700 lei

Valoarea contractului


Măsuri active pentru prevenirea abandonului școlar

Numar: POSDRU//63832 din 11/05/2011

Perioada de derulare: 2011


Beneficiar: COMUNA DUMEȘTI
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
800 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.795.000 lei

Valoarea contractului


Formare profesională continuă în administrația publică locală

Numar: SMIS/15512 din 09/05/2011

Perioada de derulare: 2011


Beneficiar: ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
275 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


275.000 lei

Valoarea contractului


Administrație în interesul cetățeanului

Numar: SMIS/11272 din 08/04/2011

Perioada de derulare: 2011


Beneficiar: COMUNA PEȘTIȘANI
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
90 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


64.528 lei

Valoarea contractului


Intensificarea specializării și perfecționării angajaților societății în context de criză economică

Numar: POSDRU/56015 din 12/11/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2012


Beneficiar: S.C. MICHELIN ROMÂNIA
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
192 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


326.400 lei

Valoarea contractului


Împreună pentru o societate mai bună

Numar: POSDRU/4729 din 22/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ROMI
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
2911 persoane

Informare / Consiliere


2284 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


3.039.018 lei

Valoarea contractului


Eficientizarea și reducerea duratei de livrare a serviciilor publice din județul Caraș-Severin

Numar: SMIS/6626 din 15/10/2010

Perioada de derulare: 2010


Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ SEVERIN
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
75 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


125.561 lei

Valoarea contractului


Formare profesională pentru o administrație publică modernă

Numar: SMIS/17642 din 04/10/2010

Perioada de derulare: 2010


Beneficiar: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
130 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


118.621 lei

Valoarea contractului


Administrație publică mai aproape de cetățeni – Ghișeuri unice în comunele Sihlea și Bălești

Numar: SMIS/11142 din 27/08/2010

Perioada de derulare: 2010


Beneficiar: COMUNA SIHLEA
Calitatea prestatorului: CONTRACTANT UNIC
131 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


118.752 lei

Valoarea contractului


Consiliere, orientare și calificare pentru piața muncii

Numar: POSDRU/101/5.1/G/78775 din 01/11/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL SEINI
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
234 persoane

Informare / Consiliere


207 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.038.325 lei

Valoarea proiectului


O nouă carieră – încă o șansă profesională

Numar: POSDRU/80/2.3/S/58112 din 21/06/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2012


Beneficiar: FAXMEDIA CONSULTING
Calitatea prestatorului: BENEFICIAR AL PROIECTULUI
2028 persoane

Informare / Consiliere


1316 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


7.814.591 lei

Valoarea proiectului


R.E.S.P.E.C.T. – Respect, Egalitate, Susținere, Participare, Emancipare, Competență, Transcendență – pentru TOTI!

Numar: POSDRU/144/6.3/S/131060 din 30/04/2014

Perioada de derulare: 2014 - 2015


Beneficiar: FAXMEDIA CONSULTING
Calitatea prestatorului: BENEFICIAR AL PROIECTULUI
551 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


5.466.314 lei

Valoarea proiectului


Facilitarea accesului la formarea profesională prin implementarea unei platforme de e-learning în cadrul Faxmedia Consulting

Numar: SMIS/46784 din 24/12/2013

Perioada de derulare: 2013 - 2015


Beneficiar: FAXMEDIA CONSULTING
Calitatea prestatorului: BENEFICIAR AL PROIECTULUI
1.734.802 lei

Valoarea proiectului


Formare profesională pentru piața muncii

Numar: POSDRU/101/5.1/G/77073 din 27/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL BĂICOI
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
217 persoane

Informare / Consiliere


200 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.101.377 lei

Valoarea proiectului


O nouă șansă pe piața muncii

Numar: POSDRU/101/5.1/G/77076 din 27/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL BUȘTENI
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
196 persoane

Informare / Consiliere


116 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.083.976 lei

Valoarea proiectului


Sprijin pentru integrare și incluziune

Numar: POSDRU/101/5.1/G/77077 din 27/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: MUNICIPIUL CÂMPINA
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
245 persoane

Informare / Consiliere


207 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.094.830 lei

Valoarea proiectului


Recalificarea șomerilor pentru incluziune

Numar: POSDRU/101/5.1/G/77081 din 20/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL COMARNIC
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
211 persoane

Informare / Consiliere


182 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.090.466 lei

Valoarea proiectului


Un loc de muncă pentru fiecare

Numar: POSDRU /101/5.1/G/77048 din 26/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL GĂEȘTI
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
212 persoane

Informare / Consiliere


190 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.039.166 lei

Valoarea proiectului


Calificare și sprijin pentru o nouă șansă pe piața muncii

Numar: POSDRU/101/5.1/G/77000 din 27/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL PANCIU
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
191 persoane

Informare / Consiliere


179 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.017.668 lei

Valoarea proiectului


Viitor calificat pentru piața muncii

Numar: POSDRU/101/5.1/G/75479 din 26/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2012


Beneficiar: FAXMEDIA CONSULTING
Calitatea prestatorului: BENEFICIAR AL PROIECTULUI
268 persoane

Informare / Consiliere


214 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.059.026 lei

Valoarea proiectului


Calificarea, o șansă pe piața muncii

Numar: POSDRU/101/5.1/G/77085 din 26/10/2010

Perioada de derulare: 2010 - 2011


Beneficiar: ORAȘUL URLAȚI
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
241 persoane

Informare / Consiliere


205 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.031.425 lei

Valoarea proiectului


Stimularea ocupării active, a dezvoltării antreprenoriale și a economiei nonagricole durabile prin formarea și implicarea resurselor umane din zonele rurale

Numar: POSDRU/83/5.2/S/57486 din

Perioada de derulare: 2010 - 2013


Beneficiar: ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
75 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


13.275.730 lei

Valoarea proiectului


Califică-te în domenii competitive

Numar: POSDRU/108/2.3/G/83395 din

Perioada de derulare: 2011 - 2013


Beneficiar: ECO IMPACT
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
153 persoane

Informare / Consiliere


1.987.370 lei

Valoarea proiectului


Pas cu pas – Creșterea nivelului de calificare în contextul societății bazate pe cunoaștere

Numar: POSDRU/108/2.3/G/80580 din 28/11/2011

Perioada de derulare: 2012 - 2014


Beneficiar: STEF CONSULTING MANAGEMENT
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
159 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


1.987.370 lei

Valoarea proiectului


I.N.T.E.G.R.A.R.E. – Implicare, Normalitate, Toleranță, Egalitate, Garanție, Respect, Atragere, Reorientare, Emancipare – pe piața muncii

Numar: POSDRU/144/6.3/S/130648 din 30.04.2014

Perioada de derulare: 2014 - 2015


Beneficiar: STEF CONSULTING MANAGEMENT
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
575 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


5.567.000 lei

Valoarea proiectului


Egalitatea de șanse și gen prin antreprenoriat și calificare

Numar: POSDRU/147/6.3/G/125181 din 22.04.2014

Perioada de derulare: 2014 - 2015


Beneficiar: MUNICIPIUL CÂMPINA
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
195 persoane

Persoane care au absolvit cursurile de calificare/formare


2.072.354 lei

Valoarea proiectului


Egalitate pe piața muncii – proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Numar: POSDRU/165/6.2/S/140936 din 14/05/2014

Perioada de derulare: 2014 - 2015


Beneficiar: AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
11.595.035 lei

Valoarea proiectului


Facilitator pentru învățarea permanentă în școală – o nouă calificare didactică pentru o școală care învață

Numar: POSDRU/57/1.3/S/30074 din 27.12.2010

Perioada de derulare: 2012 - 2014


Beneficiar: BIG MEDIA
Calitatea prestatorului: PARTENER ÎN PROIECT
12.712.542 lei

Valoarea proiectului