PÂNĂ LA URMĂ, CINE ȘI CUM SEMNEAZĂ ACTELE?

DESPRE LEGALITATEA FORMELOR DE CERTIFICARE
03/05/2017
„Reconstituirea” Consiliului Local sau a Consiliului Județean prevăzută în Legea 2015/2001 este neconstituțională
10/05/2017

PÂNĂ LA URMĂ, CINE ȘI CUM SEMNEAZĂ ACTELE?

ATENȚIE LA CURSURILE DE „URBANISM” – SAU CUM ÎI OBLIGĂ LEGEA PE PRIMARI SĂ ARUNCE CU BANII PE FEREASTRĂ FĂRĂ MĂCAR SĂ FIE ÎN LEGALITATE!

1. Ce prevede legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul?
Art. 36
(9) În vederea profesionalizării și asigurării structurilor de specialitate necesare dezvoltării coerente și durabile, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, împreună cu alte comune sau cu orașe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.
(10) Pentru comunele care nu aparțin unei asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, atribuțiile arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un funcționar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România.
…..
Art. 38 (2) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbaniștilor din România, care se înființează ca instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, finanțată integral din venituri proprii, constituite din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul Urbaniștilor din România și de exercitare a dreptului de semnătură, din tarife aferente celorlalte activități desfășurate în exercitarea competențelor legale, precum și din alte surse legale.
(3) Specialiștii cu drept de semnătură se înscriu în Tabloul național al urbaniștilor, evidență ce se gestionează de către Registrul Urbaniștilor din România.
(4) Registrul Urbaniștilor din România îndeplinește și următoarele atribuții:
c) organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;

2. Ce se întâmplă în fapt: R.U.R. are elaborat încă din 2012 (!!!) un REGULAMENT DE RECUNOAȘTERE DE CĂTRE REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL URBANISMULUI ȘI AUTORIZĂRII CONSTRUCȚIILOR aprobat în ședința Consiliului Superior din 22 martie 2012, plus un REGULAMENT PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ, redactat tot în 2012, acum fix 5 ani (!!!) însă, până acum, nici nu a acreditat pe nimeni să facă formare, nici nu a făcut vreun curs în nume propriu. Se poate spune că, in acest moment, funcționarul public din aparatul de specialitate al primarului care îndeplinește atribuțiile de arhitect-șef, NU ESTE ÎN LEGALITATE pentru ca nu este „absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate de instituțiile publice cu atribuții în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniștilor din România”!!!

3. Între timp, ca la noi… la nimenea (!), primarii de comună au încercat să rezolve cumva ei problema și și-au mai trimis oamenii pe la cursurile A.N.C. sau la cursuri neautorizate A.N.C. dar pe domeniu, ca funcționarul respectiv să aibă totuși o formare și să fie pe acolo, prin preajma legii…! Aici intervine problema de bază: bine, legea, ca multe alte legi de la noi, este scrisă cu picioarele, cu o evidentă dorință de centralizare și de control (și dacă nu se poate la municipii și la orașele mari, care își permit să angajeze arhitecți, măcar să controlăm ceva la comune, nu-i așa?) dar nici din partea furnizorilor de formare nu există sinceritate și respect pentru instituțiile publice cărora le iau banii degeaba, păcălindu-i cu niște cursuri incomplete și care, cu siguranță, nu oferă drept de semnătură – nici măcar așa, pe lângă lege, cum ne-am exprimat mai sus! Există pe piața niște cursuri de TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, auzi Doamne, autorizate A.N.C., cu o durată de 4 zile (!!!), în condițiile în care standardul ocupațional prevede o durată de curs de 1080 de ore (aproximativ un an de zile) pentru dobândirea tuturor competențelor. Oare cum și în ce condiții eliberează filialele județene respective ale A.N.C. certificate de TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, când este evident că este o măgărie la mijloc?! Bani aruncați de pomană pe fereastră de către comunele aflate la strâmtoare!

4. Există însă o soluție simplă și clară pentru că Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) are două cursuri pe domeniul urbanism:

a. Un curs de calificare cu durata de 1080 de ore (8-10 luni), pentru studii liceale, finalizat cu calificarea de Tehnician proiectant urbanism și amenajare teritoriu, care asigură următoarele competențe:
1. Întocmește documentații și avizele necesare executării lucrărilor de construcții
2. Raportează și susține alegerea soluțiilor
3. Urmărește aplicarea legislației și a avizelor eliberate
4. Lucrează în echipă pluridisciplinară
5. Planifică sarcinile proprii și timpul de lucru
6. Administrează informații cu ajutorul tehnicii de calcul
7. Analizează și interpretează desenele de urbanism
8. Concepe soluții la nivelul detaliilor specifice
9. Efectuează relevee ale situației existente
10. Identifică și înregistrează datele referitoare la clădiri
11. Integrează date și prezintă soluții în baza legislației și a normativelor în vigoare
12. Întocmește și modifică desene de urbanism
13. Rezolvă situații concrete cu publicul
ACEST CURS SE ADRESEAZĂ ÎNSĂ MAI MULT BIROURILOR PRIVATE DE ARHITECTURĂ ȘI NU ESTE O SOLUȚIE ÎN SPEȚA NOASTRĂ.

b. Un curs de specializare cu durata de 60-90 de ore, pentru studii superioare, (durata depinde de evaluatorul care autorizează cursul furnizorului de formare, adică cum apreciază el durata necesara asimilării fiecărui modul și astfel pot exista diferențe în țară între furnizori, adică unul să aibă cursul de 65 de ore iar altul de 85 de ore, pentru că autorizarea se face la județe și nu știe stânga ce face dreapta!), finalizat cu specializarea de Șef serviciu instituție publică (denumire ocupație conform cod C.O.R. 111225, deși standardul ocupațional se numește Șef serviciu urbanism – iată altă aberație, de data asta a A.N.C.), care asigură următoarele competențe:
1. Munca în echipă
2. Perfecționarea pregătirii profesionale
3. Controlul respectării disciplinei în construcții
4. Coordonarea activităților de elaborare și aplicare a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului
5. Coordonarea și controlul activității personalului din subordine
6. Gestionarea cadastrului imobiliar-edilitar și a băncii de date urbane
7. Informarea și îndrumarea publicului în domeniul urbanismului și construcțiilor
8. Întocmirea autorizației de construire sau de desființare
9. Întocmirea certificatului de urbanism
10. Întocmirea programului de dezvoltare urbanistică
11. Organizarea activității compartimentelor din subordine

PENTRU SPEȚA CARE NE INTERESEAZĂ, ACESTA AR FI CURSUL POTRIVIT.

5. În acest haos generalizat, dat fiind faptul că vorbim despre funcționari cu studii superioare, soluția este aceea de a se reformula articolul respectiv astfel (cu scuze pentru că poate nu formulez tocmai conform tehnicii legislative):
„(10) Pentru comunele care nu aparțin unei asociații de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană și teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, atribuțiile arhitectului-șef vor fi îndeplinite de către un funcționar public din aparatul de specialitate al primarului, cu studii superioare în domeniul administrativ și care să fi absolvit cursul de specializare profesională autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor. După numirea pe post, funcționarul public are obligația perfecționării profesionale anuale prin participarea la cursurile de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor, organizate de furnizori de formare acreditați de către Registrul Urbaniștilor din România. Funcționarii publici care îndeplinesc deja atribuțiile arhitectului-șef în condițiile prezentei legi și care nu au absolvit cursul de specializare profesională autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pot absolvi acest curs în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei…”.

Ar mai trebui modificat si Art. 38 (4) c) din forma actuala (Art. 38 (4) Registrul Urbaniștilor din România îndeplinește și următoarele atribuții: c) organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;) în Art. 38 (4) Registrul Urbaniștilor din România îndeplinește și următoarele atribuții: c) reglementează, acreditează, monitorizează și controlează cursurile de perfecționare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului;

Astfel s-ar pune ordine în toată bălmăjeala asta: funcționarul se specializează în profesia respectivă și dobândește competențele necesare apoi se perfecționează anual potrivit sistemului R.U.R..

Da, simplu, dar cine și când?!

1 Comentariu

  1. Vulpe Iuliana simona spune:

    Dorim cursuri urbanism cu durata îndelungată pentru funcționar public,cu diploma !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *