MANAGEMENTUL CALITĂȚII
Faxmedia Consulting, companie etalon și fondatoare a Grupului Faxmedia, a urmărit încă de la înființare o politică care să asigure clienților noștri siguranța și confortul unor servicii de calitate. Prin urmare, este firesc ca managementul calității să fie una dintre cele mai importante componente ale managementului general. Am început cu stabilirea unor norme interne de calitate, cu proceduri de evaluare a propriilor servicii precum și pe cele ale partenerilor noștri. Suntem prima companie din domeniul formării profesionale pentru administrația publică care a introdus ca regulă obligatorie, la fiecare program de formare, completarea unei fișe de evaluare cuprinzătoare, care să ne ofere datele necesare îmbunătățirii permanante a serviciilor oferite, atât în ceea ce privește formarea propriu-zisă cât și serviciile adiacente; această activitate, inițiată în anul 2007, continua și astăzi și nu este o formalitate ci sursa reală a multora dintre inițiativele care fac din serviciile noastre etalonul din piața pregătirii profesionale.

A urmat, pe măsură ce activitatea grupului s-a extins, profesionalizarea managementului calității și un proces laborios pentru obținerea certificării sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015, certificare pe care am primit-o în anul 2014. Este o certificare specifică, adaptată obiectului noastru de activitate și nu una generală, așa cum se poate observa din domeniul de certificare.

Desigur, un sistem de management al calității certificat nu este functional, în opinia noastră, fără ca toate componentele sistemului să fie, la rândul lor, certificate în privința conformității și calității. Astfel, Faxmedia a continuat demersurile pentru extinderea certificării și pentru celelalte subsisteme ale activității și astăzi suntem printre puținele companii care pot spune clienților săi că dețin, aplică și respectă:

  • certificarea SR ISO/CEI 27001:2013managementul calității în securitatea informației;
  • certificarea SR EN ISO 14001:2015managementul calității în protecția mediului;
  • certificarea SR OHSAS 18001:2008managementul calității în sănătate și securitate ocupațională;
  • certificarea RS 8000RESPONSABILITATE SOCIALĂ;

Îi asigurăm pe toți clienții noștri, pe furnizorii cu care lucrăm, pe toți cei care colaborează sub o formă sau alta cu Grupul Faxmedia, că respectarea calității în toate domeniile reprezintă prioritatea absolută a companiilor din grup. Suntem perfect conștienți de faptul că, într-o piață concurențială pe fond (facem această nuanță deoarece încă se mai observă ingerințe ale unora dintre instituțiile statului) doar calitatea serviciilor diferențiază Faxmedia de competitorii săi. Vom continua să oferim cele mai bune servicii, cu un raport foarte bun între calitate și preț.