Informare cu privire la drepturile salariale de care pot beneficia primarii, viceprimarii și funcționarii publici pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene

Mulți primari și funcționari publici din comunele și orașele României, implicate mai de curând în diverse proiecte finanțate din fonduri europene, în special prin PNRR, ne-au solicitat o sinteză cu privire la sporurile pe care le pot lua dacă se implică în implementarea proiectelor. Ca să fie treaba oablă, ne-am informat și documentat la rândul nostru și iată care este situația:
1. Mai întâi trebuie precizat că sporurile respective se acordă din bugetul local, dacă există banii necesari;
2. Apoi: pentru acordarea acestor sporuri trebuie urmată procedura descrisă în Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; cu alte cuvinte, nu este suficient să zici (prin Dispoziția primarului) că ești implicat în proiecte, mai trebuie și să ai responsabilitățile respective trecute în fișa postului, precum și un grafic de activități pentru orele lucrate în proiect etc. (pentru funcționarii publici);
3. Atenție și la perioada de acordare a sporurilor: aceasta trebuie să fie strict în interiorul contractului de finanțare, nicio zi în plus!
4. FOARTE IMPORTANT: deocamdată, potrivit legislației în vigoare, salariul funcționarului public implicat în proiecte, cu sporurile respective, NU poate depăși nivelul indemnizației de bază a viceprimarului! Aceasta este situația astăzi, când vorbim, dar se poate schimba în orice clipă! Există o lege, aflată în promulgare (vezi draft) care ar permite ca salariul funcționarului public cu sporurile din activitatea din proiecte să se raporteze la nivelul indemnizației viceprimarului plus sporul luat de acesta pentru numărul de proiecte al instituției; exemplu: cazul 1, situația existentă astăzi: instituția are 2 proiecte, viceprimarul ia un spor de 20%; un funcționar public, cu un salariu cu 10% mai mic decât indemnizația de bază a viceprimarului, este implicat în cele 2 proiecte; funcționarul ar putea primi o majorare de 30% la salariu dar nu se poate; poate primi cel mult 10%, cei 10% care-l despart de indemnizația de bază a viceprimarului; cazul 2, dacă noua lege se promulgă: funcționarul nostru poate primi 30% spor: 10% îl despărțea oricum de viceprimar iar 20% este procentul peste indemnizația de bază a viceprimarului (pe care acesta o ia din proiecte) și raportarea se face la total. Să vedem ce se întâmplă, dacă legea respectivă va intra sau nu în vigoare...
Și acum, cine, cum și cât poate beneficia de sporuri și în ce cuantum?
1. Primarii și viceprimarii: indemnizația se majorează cu până la 25%;
Textul din lege:
ART. 16 (2) Indemnizațiile lunare ale președinţilor și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.
Totul trebuie corelat cu Articolul 6, Capitolul II din REGULAMENTUL-CADRU din 10 mai 2018, aprobat prin HG 325/10 mai 2018, publicată în MO 409/14 mai 2018, care prevede: Articolul 6: Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25% în funcție de numărul de proiecte aflate în implementare pentru care unitățile administrativ-teritoriale au calitatea de beneficiar, după cum urmează:
a) pentru 1 proiect se acordă o majorare de 15%;
b) pentru 2 proiecte se acordă o majorare de 20%;
c) pentru 3 sau mai multe proiecte se acordă o majorare de 25%.

Interesant de reținut este că nu am găsit nicăieri vreo prevedere care să ceară primarilor și viceprimarilor rapoarte, pontaje și orice alte asemenea hârțogării; probabil că legiuitorul a intenționat să stimuleze managementul autorității publice locale pentru ca acesta să se implice mai mult în atragerea de fonduri europene și nu a privit această implicare ca pe o activitate în proiect, așa cum a făcut la funcționarii publici.
2. Personalul care exercită controlul financiar preventiv: indemnizația se majorează cu 10%;
Textul din lege: ART. 15 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. Aici nu mai există alte corelări sau precizări – cine pune viza CFP, ia 10%, indiferent de numărul de proiecte și de orele lucrate, punct! Cumva, cred că legiuitorul a gândit o majorare fixă, pentru responsabilitatea CFP-ului;
3. Personalul din cadrul instituției și/sau autorității publice: indemnizația, salariul de bază, se majorează cu până la 50%;
Textul din lege: ART. 16 (1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.
Totul trebuie corelat cu Articolul 4, Capitolul II din REGULAMENTUL-CADRU din 10 mai 2018, aprobat prin HG 325/10 mai 2018, publicată în MO 409/14 mai 2018, care prevede:
Articolul 4: (1) Personalul din cadrul instituției și/sau autorității publice, nominalizat, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe perioada în care își desfășoară activitatea în aceste condiții, beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, în funcție de timpul efectiv lucrat lunar pentru activitățile proiectului și prevăzute corespunzător în fișa postului, după cum urmează:
a) până la 20 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 10%;
b) între 21-40 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 20%;
c) între 41-60 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 30%;
d) între 61-80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 40%;
e) peste 80 ore pe lună se acordă o majorare salarială de 50%.
(2) În primele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice, în funcție de numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară, conform pontajului lunar semnat de coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect, se stabilește procentul de majorare salarială acordat pentru activitatea desfășurată în luna anterioară ca membru al „echipei de proiect“, în înțelesul art. 16 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt convins că toată lumea ar vrea să primească peste 80 de ore în proiecte dar, ca să nu se sară calul (și nici banii să fie dați înapoi), cred că este importantă coroborarea cu treptele de la primari și viceprimari, corelat și cu complexitatea proiectului/proiectelor. Ce vreau să spun: pentru implicarea într-un „proiecțel” de 50-100 de mii de euro, funcționarul ar trebui să se mulțumească cu 10%; de aici încolo, funcție de valoarea și numărul proiectelor în care este implicat funcționarul, lucrurile pot evolua: ai un proiect mediu, în jur de 300.000 de euro, se justifică 20%; ești combinat într-un proiect mic și unul mediu, mergi pe 30% și așa mai departe.
ESTE FOARTE IMPORTANT DE PRECIZAT CĂ EXISTĂ O LEGE, LA PROMULGARE DAR ȘI ÎN CONTESTARE,
Sper că sinteza vă este de folos, la fel cum încercăm ca tot ceea ce facem să vă fie de folos! Stați cu ochii pe site-ul nostru pentru că urmează lucruri foarte interesante, cum ar fi, de exemplu, cum se face formarea profesională în deplasare la anul: cu sau fără HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate? Avem verdictul Curții de Conturi a României...

Mircea-Alexandru MATEI