DEZABONARE FAXMEDIA

După dezabonare, datele dumneavoastră personale vor fi șterse definitiv din bazele de date ale Grupului Faxmedia

DAR DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE NU AȚI PRIMIT DOCUMENTE DE STUDII DE LA FAXMEDIA (diplome sau/și certificate), acestea nemaifiind ulterior prelucrate pentru nici unul dintre scopurile sus-menționate. În cazul în care ați primit documente de studii de la Faxmedia, dată fiind legislația cu privire la păstrarea documentelor de studii – cărora le sunt asimilate diplomele și certificatele primite de către dumneavoastră la cursurile la care ați participat – precum și necesitatea păstrării evidenței ordonate a acestor documente, datele dumneavoastră personale vor rămâne stocate în baza de date a Grupului Faxmedia dar nu vor mai fi procesate sau utilizate sub altă formă decât eventualele cereri legale sau pentru statistici și studii legate de formarea profesională.

Formular dezabonare