Șef serviciu instituție publică – Urbanism

Salarizarea personalului din administrația publică
26/05/2021
Acte, contracte și operațiuni administrative
26/05/2021

Șef serviciu instituție publică – Urbanism

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  18 - 25 iulie 2021
Termen limită de înscriere: 16 iulie 2021

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

970 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

4550 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Cadrul instituțional -atribuții și răspunderi ale structurilor de specialitate.
 • Obiectivele și scopul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.
 • Fundamentarea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
 • Obiective, acțiuni și măsuri de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților.
 • Norme tehnice privind modul concret de utilizare a terenurilor.
 • Procedura de emitere a certificatului de urbanism.
 • Procedura de emitere a autorizației de construire/ desființare.
 • Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției; modificări locale ale soluțiilor tehnice.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.