Cursuri Video

Statul român

„În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie”

Principiile generale aplicabile administrației publice

„Orice instituție publică locală trebuie să stabilească atribuțiile astfel încât să existe o complementaritate”

Rolul și funcțiile Guvernului, precum și raporturile acestuia cu autoritățile administrative autonome

„Autoritățile administrației publice locale, consiliile locale și primarii, aleși în condițiile legii, sunt autorități administrative autonome!”

Administrația publică locală; principii specifice aplicabile administrației publice locale, descentralizarea și regimul general al autonomiei locale

„Administrația publică locală din unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale”

Administrația publică locală; principii specifice aplicabile administrației publice locale, descentralizarea și regimul general al autonomiei locale

„Finanțarea competențelor delegate se asigură în totalitate de către administrația publică centrală!”

Administrația publică locală; principii specifice aplicabile administrației publice locale, descentralizarea și regimul general al autonomiei locale

„Controlul administrativ și financiar al activității autorităților ar trebui să se exercite în limitele și condițiile legii!”

Unitățile administrativ-teritoriale din România

„Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu!”

Unitățile administrativ-teritoriale din România

„Iată că statutul unității cuprinde tot: informații în timp și peste timp nu numai pentru locuitorii unității administrativ-teritoriale, dar și pentru ceilalți!”

Dispoziții generale despre autoritățile administrației publice locale, implicit despre statutul aleșilor locali

„Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități administrative autonome!”

Consiliul local

„Avem doar două tipuri de ședințe: ședințe ordinare și ședințe extraordinare!”

Consiliul local

„Avem 3 situații foarte clare: atribuții, sarcini și însărcinări!”

Consiliul local

„Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre!”