CURSURI PERSONALIZATE PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

În multe dintre instituțiile publice formarea profesională este ori un deziderat (sunt funcționari care nu au mai mers la o instruire adevărată de ani de zile sau chiar niciodată!) ori o formă mascată de turism. În ambele situații, nivelul scăzut de pregătire profesională conduce la probleme grave! Capacul încă mai stă pe oală dar presiunea tot crește! Nici absorbția fondurilor europene, nici atât de clamata digitalizare nu va funcționa vreodată cu oameni slab pregătiți (și nici cu „softuri” construite după ureche)! Cel mai expus este conducătorul instituției, cel care, în ultimă instanță, răspunde atât în fața legii cât și în fața cetățenilor – dar tocmai același conducător este cel care decide dacă funcționarii sunt pregătiți profesional sau nu!

Acum nu mai există nicio problemă: Faxmedia, furnizor de cursuri personalizate în funcție de mărimea, buzunarul și necesarul de pregătire al fiecărei instituții publice! Iar dacă nu găsiți un curs în LISTA PROGRAMELOR DE FORMARE, cereți-l! Pentru dumneavoastră, întotdeauna avem cea mai bună soluție!

IATĂ PRINCIPIILE CARE NE AJUTĂ SĂ VĂ OFERIM
FORMARE DE CALITATE LA TARIFE FOARTE MICI:

  • În funcție de cerințele de pregătire ale beneficiarului, stabilim durata cursului și personalizăm programa de pregătire;

  • Dacă nu găsiți un curs în LISTA PROGRAMELOR DE FORMARE, cereți-l! Pentru dumneavoastră, întotdeauna avem cea mai bună soluție!

  • Durata, modalitatea de susținere a cursului (fizic sau on-line) și numărul de cursanți sunt elemente esențiale în stabilirea tarifului;

  • Sunt cursuri care se adresează tuturor angajaților dintr-o instituție și cursuri doar pentru anumite funcții – în acest caz, este nevoie de un număr minim pentru susținerea cursului (7 PERSOANE PENTRU ON-LINE ȘI 12 PENTRU FORMAT FIZIC) dar…

  • … dacă o instituție nu are numărul minim necesar de cursanți, aceasta se poate asocia cu una sau mai multe instituții vecine; astfel, se realizează numărul minim de cursanți și toți beneficiază de tarifele mici!

  • Există și posibilitatea ca mai multe instituții să solicite un anumit curs și acesta să fie organizat în municipiul reședință de județ;

  • NU EXCLUDEM NICIO VARIANTĂ! CEREȚI ȘI… SE VA REZOLVA!

LISTA PROGRAMELOR DE FORMARE:

1. Instructaj anticorupție al funcționarilor publici din instituție – cerință imperativă necesară implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.
2. Consilierea etică a funcționarilor publici din instituție – activitate permanentă impusă de Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.
3. Curs de formare a consilierilor de etică – fiecare instituție publică trebuie să-și desemneze un consilier de etică.
4. Instructaj profesional al funcționarilor din instituție în materia protecției prelucrării datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016 – instructaj impus de cadrul legal actual.
5. Formare inițială în achiziții publice (începători).
6. Perfecționare în domeniul achizițiilor publice (avansați).
7. Formare profesională continua pentru structurile poliției locale.
8. Optimizarea comunicării în activitatea profesională. Comunicare asertivă. Proceduri și acțiuni privind respectarea Legii 544/2001.
9. Conflictul organizațional. Tehnici de mediere și soluționare.
10. Contencios administrativ.
11. Management pentru administrația publică (curs doar on-line, cu durata de 15 zile).
12. Managementul resurselor umane în organizația publică.
13. Perfecționare în domeniul evidenței populației și stării civile.
14. Administrarea patrimoniului și inventarierea patrimoniului public și privat al comunei, orașului, municipiului.
15. Utilizarea calculatorului (începători, mediu, avansați).
16. Urbanism și amenajarea teritoriului.
17. Managementul proiectelor (curs doar on-line, cu durata de 10 zile).
18. Instruire pentru responsabilii de sistem (SCIM).
19. Bazele administrației publice: Codul administrativ.
20. Cadrul legal și procedural pentru colectarea impozitelor și taxelor locale (Codul fiscal și Codul de procedură fiscală).
21. Urbanismul, registrul agricol, impozitele și taxele locale – un tot unitar.
22. Politicile publice – cheia dezvoltării colectivităților locale.
23. Gestiunea și arhivarea documentelor instituțiilor publice, potrivit Nomenclatorului arhivistic național. Arhivarea digitală.
24. Transferul în funcția publică – probleme de echivalare. Spețe practice.
25. Instruire în domeniul asistenței sociale.
26. Condițiile de fond și de formă ale actelor administrative.

NU AȚI GĂSIT ÎN LISTA DE MAI SUS CURSUL CARE VĂ INTERESEAZĂ? NU-I NIMIC, ÎN FORMULARUL „CEREȚI OFERTA PERSONALIZATĂ” SCRIEȚI-NE CE ANUME DORIȚI ȘI NOI VOM REZOLVA!