Cursuri pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului care îndeplinesc atribuțiile arhitectului-șef

Recomandă un cursant și primești bonus 70 de lei în contul de masă!
04/04/2018
DIN 25 MAI INTRĂ ÎN VIGOARE SANCȚIUNILE DIN GDPR
17/05/2018

Cursuri pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului care îndeplinesc atribuțiile arhitectului-șef

INTRAREA ÎN LEGALITATE ESTE LA DOAR UN CURS DISTANȚĂ!

ATENȚIE!!! CIRCULĂ UN FALS PE PIAȚĂ, UN AȘA-ZIS CURS DE TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI DE 25 DE ORE (!) CU UN COD COR CARE NU EXISTĂ!

Este știut faptul că, la nivelul comunelor, există o mare problemă: cine, și mai ales în ce condiții, eliberează certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire? Conform Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, aceste atribuții revin, desigur, arhitectului-șef. Necazul abia de aici începe: majoritatea comunelor nu-și permit să plătească la nivelul cerut de un arhitect cu drept de semnătură iar pentru majoritatea arhitecților visul lor în viață nu este acela de a fi funcționar public, angajat al unei comune. Prin urmare, este domeniul în care cererea nu se întâlnește cu oferta decât absolut tangențial. Problema este uriașă și sunt comune care caută cu disperare cheia dilemei. Sigur, tot legea prevede și soluția de avarie numărul 1, la Art. 36, alineatul (9):

În vederea profesionalizării şi asigurării structurilor de specialitate necesare dezvoltării coerente şi durabile, comunele care nu pot asigura organizarea structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în cadrul aparatului pot forma asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, împreună cu alte comune sau cu oraşe, în vederea asigurării furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

Chestiunea este că astfel de structuri – asociaţii de dezvoltare intercomunitară – nu acoperă nici pe departe toate comunele din România și, din păcate, cele existente și funcționale, în majoritate, nu au dezvoltat un serviciu de urbanism legal pentru membri. Și astfel ajungem la soluția de avarie numărul 2 stipulată de Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, la Art. 36, alineatul (10):

Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România.

Este soluția la care au apelat cele mai multe dintre comune, adică, prin dispoziția primarului, atribuțiile arhitectului-șef au fost delegate unui funcționar din aparatul de specialitate. Până aici, totul bine și frumos însă ce te faci cu prevederea „absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu”, fără de care dreptul de semnătură este cel puțin sub semnul întrebării? Niște băieți deștepți, profitând de confuzia de termeni, de necunoașterea diferențelor dintre codul COR (Clasificarea Ocupațiilor din România) și codul NCR (Nomenclatorul Calificărilor din România), dar mai ales de disperarea funcționarilor cu delegație pe atribuții de arhitect- șef de a avea ceva la mână, o hârtie prin care să mimeze măcar îndeplinirea cerințelor legii în domeniul formării profesionale continue de specialitate, au lansat pe piață un așa-zis curs A.N.C. de specializare, cu denumirea TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, COD 3112313, cu durata de 25 ore care, vezi-Doamne, ar corespunde cerințelor legii 350/2001! Este o minciună prin omisiune și prin semănarea intenționată a confuziei, deoarece: codul de mai sus NU EXISTĂ în COR; codul este în NCR dar sub forma 3112.3.13, ceea ce înseamnă nivelul 3 de calificare; prin urmare, PENTRU ACEASTĂ CALIFICARE SE POATE ORGANIZA DOAR CURS DE CALIFICARE, CU DURATA DE 1080 DE ORE, PENTRU NIVEL DE STUDII MEDII. Este limpede că un funcționar public din aparatul de specialitate al primarului care îndeplinește atribuțiile arhitectului șef, obligatoriu cu studii superioare, se „specializează” degeaba, chiar presupunând că șmecheria de mai sus ar fi perfect legală, ÎNTR-O CALIFICARE PENTRU STUDII MEDII?! Doar bani aruncați pe fereastră…

Revenind la soluția de avarie numărul 2, până la urmă ce-i de făcut? Registrul Urbaniștilor din România nu a fost în stare, de ani buni, să ofere acele cursuri „în colaborare”. Pe de altă parte, singurele cursuri „organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu” sunt cele cu autorizare A.N.C., instituție publică abilitată prin lege să gestioneze formarea profesională a adulților, ale cărei documente de absolvire sunt recunoscute nu numai în țară dar și în toată Uniunea Europeană. Cursurile A.N.C. sunt organizate strict în baza unui standard ocupațional pentru o anumită ocupație specifică, clasificată prin C.O.R., în vederea obținerii de către cursanți a unor competențe precise; Tare sunt curios să văd în ce ar putea consta colaborarea R.U.R. cu A.N.C., de vreme ce standardul ocupațional este un document care există și care nu poate fi modificat?

Așadar, este cât se poate de clar faptul că asistăm la o formulare idioată a legii (oricum, n-ar fi prima dată)! La fel de clar este însă faptul că un absolvent al cursului de specializare ȘEF SERVICIU INSTITUȚIE PUBLICĂ – URBANISM, autorizat A.N.C., nivel de acces studii superioare, cod COR 111225, organizat pe standardul ocupațional „Șef serviciu urbanism”, ÎNDEPLINEȘTE CERT CONDIȚIILE LEGII 350/2001.

Pentru tot personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și pentru cel din cadrul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, Faxmedia Cursuri, în parteneriat cu Asociația Comunelor din România, organizează acest curs autorizat, singurul în măsură să resolve problema formării profesionale cerute de Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. La acest curs sunt invitați să participe și consilierii locali, cei care votează multe dintre aspectele legate de urbanism și amenajarea teritoriului și care ar avea ocazia să-și armonizeze pozițiile cu aparatul de specialitate. Imediat după Paște, vom lansa invitația la acest curs atât de solicitat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *