Cursuri noi și foarte utile pentru începutul de an:

Curs pentru ocuparea postului de arhitect-șef la comune, orașe, municipii (mai puțin cele reședință de județ) – 2 serii
Instruire privind calendarul acțiunilor specifice aprobării bugetelor locale pe anul 2022 – serie unică
Instruire privind noutățile în stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 – 2 serii

La început de an, Faxmedia lansează o serie de cursuri de cea mai mare utilitate pentru administrația publică locală. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, deocamdată aceste cursuri se desfășoară în sistem on-line, webinar, cu maxim 20-25 de participanți/serie, astfel încât cunoștiințele să poată fi cât mai bine aprofundate. Toate cele trei programe de formare sunt unice, bogate în informație, cu lectori bine cunoscuți pentru vasta cunoaștere a domeniului. Sunt programe susținute de profesioniști pentru profesioniști, absolut necesare în peisajul sufocat de „management”, „timp și stres”, „dezvoltare personală” și alte asemenea cursuri, bune la casa omului dar fără legătură cu problemele practice de zi cu zi cu care se confruntă administrația publică locală! Fidelă misiunii asumate, aceea de a contribui la o administrație efectuată de funcționari și de aleși locali bine pregătiți profesional, cu aceste cursuri premium, Faxmedia se adresează celor care chiar doresc să-și ridice standardul profesiei în care activează! Iată și câteva detalii pentru fiecare dintre aceste cursuri:

Cursul pentru ocuparea postului de arhitect-șef la comune, orașe, municipii (mai puțin cele reședință de județ):
se adresează celor care intenționează să ocupe poziția de arhitect-șef în condițiile mult mai permisive ale OUG nr. 79/2021 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul; aceștia trebuie să știe că o condiție esențială pentru ocuparea postului este absolvirea cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor. Singurul curs care corespunde cerinței legii este acela de „Șef serviciu instituție publică/urbanism” (cod C.O.R. 111225), finalizat cu examinare și cu certificare autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări; DESCARCĂ INVITAȚIA

Instruirea privind calendarul acțiunilor specifice aprobării bugetelor locale pe anul 2022:
se adresează primarilor, secretarilor-generali și directorilor economici/contabililor-șefi și abordează, punct cu punct, acțiunile de realizat, data limită a fiecărei acțiuni, cine realizează acțiunea și care este modalitatea de realizare pentru adoptarea bugetelor locale pe anul 2022. Atenție! Adoptarea incorectă, fără urmarea pașilor prevăzuți de lege ori neadoptarea în termenul stabilit a bugetelor locale are consecințe dintre cele mai grave – sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate și transferuri din unele venituri ale bugetului de stat! DESCARCĂ INVITAȚIA

Instruirea privind noutățile în stabilirea și colectarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022:
se adresează cu precădere lucrătorilor din sistemul stabilirii și colectării impozitelor și taxelor locale, mai precis direcțiilor, serviciilor, birourilor de finanțe publice locale. Cursul abordează noutățile cu privire la nivelul, stabilirea, colectarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022. DESCARCĂ INVITAȚIA