Drept, legislație, norme și proceduri

27/04/2022

Acte și contracte administrative – regimul juridic aplicabil

27/04/2022

Registrul agricol, cadastrul, urbanismul și fiscalitatea locală – un tot unitar

27/04/2022

Atribuțiile și răspunderile funcționarilor publici, potrivit Codului administrativ

27/04/2022

Procedurile privind executarea silită a restanțierilor la plata impozitelor și taxelor locale

27/04/2022

Calculul termenelor în administrația publică locală prin corelarea Codului administrativ și a Codului civil

27/04/2022

Controlul legalității actelor administrative. Contenciosul administrativ

27/04/2022

Dezbateri privind anumite aspecte neclare din Codul administrativ

27/04/2022

Bazele administrației publice. Codul administrativ

27/04/2022

Controlul legalității actelor administrative. Contenciosul administrativ

27/04/2022

Cadrul legal și procedural pentru colectarea impozitelor și taxelor locale