Drept, legislație, norme și proceduri

27/04/2022

Atribuțiile și răspunderile funcționarilor publici, potrivit Codului administrativ

27/04/2022

Forma, conținutul și corelarea registrelor din instituția publică (Registrul general, Registrele speciale și Registrele de evidență)

27/04/2022

Condițiile de fond și de formă ale actelor administrative

27/04/2022

Structura și mecanismele administrației publice locale

27/04/2022

Acte și contracte administrative – regimul juridic aplicabil

27/04/2022

Dezbateri privind anumite aspecte neclare din Codul administrativ

27/04/2022

Registrul agricol, cadastrul, urbanismul și fiscalitatea locală – un tot unitar

27/04/2022

Atribuțiile și răspunderile funcționarilor publici, potrivit Codului administrativ

27/04/2022

Codul Fiscal și Codul de procedură fiscală

27/04/2022

Primarul și secretarul general, decizia și echilibrul aparatului administrativ