Dezvoltare instituțională și politici publice

27/04/2022

Managementul schimbării instituționale: de la viziune la realizări

27/04/2022

Elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor publice

27/04/2022

Managementul schimbării instituționale: de la viziune la realizări

27/04/2022

Atribuțiile fiecărui compartiment la elaborarea Strategiei de digitalizare

27/04/2022

Management de proiect

27/04/2022

Management public: procese, relații între procese, proceduri

27/04/2022

Actualizarea strategiei locale de dezvoltare durabilă în corelare cu PNRR și cu următorul exerecițiu financiar european

27/04/2022

Managementul schimbării instituționale: de la viziune la realizări

27/04/2022

Management public: procese, relații între procese, proceduri

27/04/2022

Pregătirea proiectelor conform cerințelor exercițiului financiar 2021-2027 și ale PNRR