Comunicare publică, informare, promovare și transparență decizională

27/04/2022

Comunicare instituțională: asigurarea transparenței prin optimizarea fluxului informațional

27/04/2022

Implementarea GDPR în administrația publică – confuzia dintre obligațiile din public și cele din privat

27/04/2022

Gestionarea documentelor instituției publice: circuitul digital al actelor administrative prin Registratura electronică

27/04/2022

Comunicarea la locul de muncă. Bariere în comunicare și depășirea acestora

27/04/2022

Modalitățile și instrumentele specifice comunicării în zona instituțională publică

27/04/2022

Strategii, programe și proceduri de comunicare

27/04/2022

Comunicarea eficientă, element de bază pentru munca în echipă

27/04/2022

Atribuții și proceduri pentru Responsabilul cu protecția datelor din sectorul public

27/04/2022

Gestionarea documentelor unei instituții publice; circuit și termene prevăzute de lege

27/04/2022

Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public