Audit, control, calitate și integritate

05/05/2023

Auditul public intern

05/05/2023

Sistemul de Control Intern Managerial

05/05/2023

Perfecționarea Sistemului de Control Intern; managementul riscurilor

21/06/2022

Gestionarea sistemului de control intern managerial