CORPUL PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI S-A ÎNTRUNIT LA LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE