Comunicare rezultat procedura de achiziție de echipamente IT – Proiect 142577

Anunț achiziție de echipamente IT – Proiect 142577
21/11/2022

Comunicare rezultat procedura de achiziție de echipamente IT – Proiect 142577

Prin prezenta vă comunicăm că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de achiziție având ca obiect furnizare echipamente IT - achiziție de echipamente IT -20 laptopuri si 20 pachete de licențe software, în cadrul proiectului "DIGITAL Training IMM"- cod SMIS 142577, oferta declarată câștigătoare în urma evaluării este cea transmisă de către DAB IT OUTSOURCING SRL, la prețul de 100.320,00 lei fără TVA, criteriul de bază pentru selectarea ofertei fiind „Prețul cel mai scăzut".

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să apăsați butonul de mai jos:

Nu sunt permise comentarii.