Comuna Murgești, județul Buzău

Comuna Iaslovăț, județul Suceava
28/06/2022
Comuna Șoldanu, județul Călărași
04/07/2022

Comuna Murgești, județul Buzău

Varianta 1

Descriere: Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat în furcă răsturnată. În dreapta, în cȃmp de azur se află un copac dezrădăcinat de argint.In stȃnga, în cȃmp de azur se află 3 tălăngi de argint dispuse doi cu unu. În vȃrful scutului, în camp rosu se află un cap de murg de argint privind spre dreapta, nechezȃnd.
Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificație: Copacul dezrădăcinat reprezintă bogăția silvică din localitate. Tălăngile fac referire la o activitate cu tradiție în zonă, creşterea animalelor. Numărul tălăgilor reprezinta cele trei sate ale comunei iar capul de murg face aluzie la denumirea comunei - Murgeşti.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


Varianta 2

Descriere: Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite despicat de un brȃu undat de argint, In partea dreapta, în cȃmp de azur, o creangă cu trei frunze de stejar de argint, cea din mijloc fiind flancată de 2 ghinde de argint. În partea stangă se află o amforetă de argint crăpată deasupra unei pene de hȃrleţ tot de argint, aşezate în bară. În şef, pe azur trei stele de argint.
Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificație: Creanga cu frunzele de stejar simbolizează bogația silvică din zonă. Amforeta şi pana de hȃrleț fac referire la cele 6 situri arheologice din comună. Stelele reprezintă pe Feciora Maria, iar în data 15 august, de adormirea Maicii Domnului, administrația locală organizează anual zilele comunei. Numărul stelelor reprezintă şi cele trei sate componente ale comunei. Brȃul undat simbolizează rȃul Cȃlnău ce traversează comuna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *