Comuna Iaslovăț, județul Suceava

Comuna Gura Teghii, județul Buzău
24/06/2022
Comuna Murgești, județul Buzău
29/06/2022

Comuna Iaslovăț, județul Suceava

Varianta 1

Descriere: Scut triunghiular cu marginile rotunjite despicat în furcă. In partea superioară a scutului, în cȃmp de azur, se află, ieşind din liniile despărțitoare, partea superioară dintr-o cruce grecească înscrisă într-un cerc; brațul superior al crucii este prelungit cu o săgeată iar vȃrful săgeții este flancat în dreapta de o semilună şi în stȃnga de o stea cu 6 raze, toate de aur. În partea dreaptă, în cȃmp de azur, sunt dispuse în bandă, un spic de grȃu de aur şi o frunză de stejar tot de aur. În partea stȃngă, în cȃmp de azur, se află un cap de vită de argint deasupra unei benzi unduită de argint.
Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificație: Brazii simbolizează pădurile din localitate. Caduceul face referire la faptul că localitatea a fost în trecut punct de graniță cu Moldova și Austro Ungaria. Haiducul ecvestru face referire la legenda haiducului buzoian Gheorghelaș, care a luptat în oastea lui Tudor Vladimirescu și care a trăit in acestă zonă, ajutȃndu-i pe cei nevoiași, haiduc de care localnicii din comună iși amintesc în fiecare an cu ocazia unei serbări folclorice cu tradiție „Pe urme de baladă”.Partea superioară a crucii grecești flancate de cele două astre reprezintă o parte din stema lui Luca Arbore, hatman şi pârcălab de Suceava în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Luca Arbore și urmașii săi au deținut satul Iaslovăț. Spicul de grȃu și capul de vita simbolizează principalele activităţi ale locuitorilor, agricultura și creșterea animalelor. Frunza de stejar simbolizează bogăția silvică a zonei, iar banda undată, rȃul Iaslovăț ce traversează comuna care îi poartă numele.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


Varianta 2

Descriere: Scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat, tăiat de un brȃu undat de argint. În partea superioară, în cartierul din dreapta, în cȃmp de azur se află o vulpe de argint, alergȃnd spre dreapta. În partea superioară, în cartierul din stȃnga, în cȃmp de azur se alfă o sabie de aur așezată cu lama în sus și o balanță în echilibru tot de aur. În partea inferioară, în cartierul din dreapta, în cȃmp de azur se află un cap de vită de argint. În partea inferioară, în cartierul din stȃnga, în cȃmp de azur se află, un știulete de porumb de aur și un spic de grȃu tot de aur dispuse în evantai.

Semnificație: Vulpea alergȃnd spre dreapta împreună cu sabia și balanța, reprezintă elemente componente din vechile peceți ale satului Iaslovăț, datȃnd din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX -lea. Ştiuletele de porumb cu spicul de grȃu și capul de vită simbolizează principalele activităţi ale locuitorilor, agricultura și creșterea animalelor. Brâul undat reprezintă rȃul Iaslovăț ce traversează comuna care îi poartă numele.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *