Comuna Grivița, județul Galați

Comuna Dichiseni, județul Călărași
16/06/2022
Comuna Gura Teghii, județul Buzău
24/06/2022

Comuna Grivița, județul Galați

Varianta 1

Descriere: În scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat în furcă răsturnată se află în partea superioară, în dreapta, în câmp roşu, se află două săbii de argint încrucişate cu vârful în jos, iar în partea stîngă un clopot de argint cu o cruce treflată în partea superioară, tot de argint. În vârful scutului, în câmp verde, se află un plug de argint poziţionat în fascie, cu mânerul spre stânga.
Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificație: Săbiile incrucișate fac referire la denumirea localității, denumire dată în cinstea victoriei armatei romȃne pentru cucerirea redutei Griviţa (30 august/11 septembrie 1877), în războiul de independenţă. Clopotul reprezintă biserica din satul Călmățui, ridicată la începutul secolului al XIX –lea și declarată monument istoric. Plugul de argint simbolizează activitatea de bază a locuitorilor, agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.


Varianta 2

Descriere: În scut triunghiular cu marginile rotunjite, taiat în bară, în coltul dextru superior, pe albastru se află două săbii de argint încrucişate cu vârful în jos, între spade, sus este o cruce de aur cu braţe egale, iar jos o semilună de aur urcătoare cu vârfurile în sus, iar în coltul senestru inferior, pe albastru se află un ştiulete de porumb şi un spic de grâu, care se întretaie în partea de jos, având între ele o floarea-soarelui aşezată în pal, totul de aur.
Scutul este timbrat de coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificație: Ştiuletele de porumb, spicul de grâu şi floarea-soarelui simbolizează ocupaţia de bază a locuitorilor, agricultura. Cele două săbii încrucişate, crucea şi semiluna fac referire la denumirea localității, denumire dată în cinstea victoriei armatei romȃne pentru cucerirea redutei Griviţa (30 august/11 septembrie 1877), în războiul de independenţă.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *