Aspecte de la lucrările Adunării generale a CPSGCOR

Adunarea generală a Corpului Profesional al Secretarilor Generali, desfășurată de curând la Jupiter, Mangalia, a reliefat preocuparea membrilor Corpului pentru înființarea unui sindicat care să le apere interesele, în special cele salariale. Astfel, Corpul Profesional ar urma să fie organismul prin care să fie promovate propunerile de modificare și simplificare a legislației ori de inițiere a unor acte normative privind activitatea profesională a secretarilor generali iar sindicatul organismul prin care să fie apărate drepturile salariale ale membrilor. Ar fi cea mai fericită formulă, una care să conducă la rezolvarea revendicărilor formulate de ani buni și rămase în coadă de pește! Prin urmare, a fost de așteptat ca bună parte din lucrările Adunării generale să fie centrate pe acest subiect. Mai multe amănunte despre cele stabilite aflați din înregistrarea lucrărilor – realizată cu efortul Faxmedia; considerăm că este foarte bine ca și cei care, din varii motive, nu au fost prezenți la lucrări, să poată urmări parte din dezbateri. De asemenea, participanții pot descărca fotografii realizate în timpul evenimentului.

P.S. Va urma și un comunicat, o dare de seamă la care lucrează dl. Dan CÂRLAN, președintele CPSGCOR și pe care o vom publica zilele următoare.