Anunț achiziție de echipamente IT – Proiect 142577

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA. A XXIV-A SESIUNE ORDINARĂ.
20/02/2021
Comunicare rezultat procedura de achiziție de echipamente IT – Proiect 142577
28/11/2022

Anunț achiziție de echipamente IT – Proiect 142577

Faxmedia Consulting S.R.L. implementează, în calitate de PARTENER, proiectul "DIGITAL Training IMM"- cod SMIS 142577, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într­-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite, Obiectivul specific: 3.12. :Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să apăsați butonul de mai jos:

Nu sunt permise comentarii.