Programe de specializare

16/03/2021

Specialist în domeniul calității

16/03/2021

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

16/03/2021

Manager proiect

16/03/2021

Manager al sistemelor de management al calității

16/03/2021

Competenţe sociale şi civice

16/03/2021

Competente antreprenoriale

16/03/2021

Auditor în domeniul calității

16/03/2021

Auditor intern in sectorul public

29/05/2018

Mediator școlar

29/05/2018

Lucrător prin arte combinate