Intro
Prima pagină
Contact
Cariere
Certificări
Portofoliu instituții
Termeni și condiții
Furnizor autorizat de calificare si perfectionare profesionala a adultilor

» Va asteptam la cursuri! Consultați Grila programelor de formare, verificați condițiile hoteliere (vezi ghidul hotelier) si trimiteti fisa de inscriere!

Programe de perfecționare profesională
Denumire program
Cod C.O.R.
Cod FAXMEDIA
Acreditare A.N.C.
Acreditare FAXMEDIA
Nivel minim de studii necesar
Nr. cursuri*
Acte, contracte, operațiuni și proceduri administrative. Norme și proceduri de tehnică legislativă
10.1
Medii
0
Administrație și afaceri europene
8.1
Medii
0
Administrație publică în context european
8.2
Medii
0
Administrare fond funciar. Arendarea domeniului privat și concesionarea domeniului public
1.1
Medii
0
Agent de vânzări
332203
Medii
0
Arhivarea documentelor. Organizarea și gestionarea arhivei. Arhivarea electronică
1.10
Medii
0
Asistența socială
1.2
Medii
0
Asistent în relații publice și comunicare (studii medii)
333906
Medii
0
Asistent manager
334303
Medii
0
Asistent personal al persoanei cu handicap grav
532203
Medii
0
Asistent social - nivel mediu
341201
Medii
0
Asistent social - nivel superior
263501
Superioare
0
Atestare pentru obținerea permisului ECDL STANDARD
14.2
Medii
0
Atestare pentru obținerea permisului ECDL START
14.1
Medii
0
Atribuțiile de control și inspecție pentru poliția locală
1.7
Medii
0
Auditor intern în sectorul public
241306
Superioare
0
Auditul sistemului de control intern/managerial. Manualul auditorului de sistem
3.1
Medii
0
Autorizarea, verificarea execuției, întreținerea și reparațiile lucrărilor de construcții
12.1
Medii
0
Închiderea exercițiunui bugetar 2016
5.4
Medii
0
Bazele administrației eficiente
2.1
Medii
0
Buget, finanțe, contabilitate
5.1
Medii
0
Buget, finanțe, contabilitate – Legea 227/2015 – implicații în activitatea financiar-contabilă a instituțiilor publice
5.3
Medii
0
Coaching, mentoring, bench-learning – alternative de dezvoltare personală și performanța echipei
13.6
Medii
0
Competențe antreprenoriale
I2
Medii
0
Competențe informatice
I1
Medii
0
Competențe sociale și civice - Comunicare în limba Engleză
C9
Gimnaziale
0
Competențe sociale și civice - Comunicare în limba Franceză
C10
Gimnaziale
0
Competențe sociale și civice - Dreptul afacerilor publice și parteneriat public-privat
C2
Medii
0
Competențe sociale și civice - Egaliate de șanse
C1
Medii
0
Competențe sociale și civice - Evidența populației
C3
Medii
0
Competențe sociale și civice - Expert investiții
C4
Medii
0
Competențe sociale și civice - Protecția mediului și dezvoltare durabilă
C5
Medii
0
Competențe sociale și civice - Publicitate imobiliară și carte funciară
C6
Medii
0
Competențe sociale și civice - Stare civilă
C7
Medii
0
Competențe sociale și civice - Urbanism și amenajarea teritoriului
C8
Medii
0
Comportament și conduită publică (Consilierul de etică din instituția publică)
7.3
Medii
0
Comunicare în limba Engleză
I3
Medii
0
Comunicare interinstituțională în perioada electorală. Organizarea alegerilor la nivelul instituțiilor
9.12
Superioare
0
Comunicare la locul de muncă și lucrul în echipă. Organizare
9.10
Medii
0
Comunicare organizațională internă și externă pentru administrația publică
9.1
Medii
0
Comunicarea asertivă și analiza tranzacțională; Limbajul nonverbal și ticurile gestuale
13.5
Medii
0
Consilier dezvoltare personală
13.1
Medii
0
Consilier vocațional
13.2
Medii
0
Contabilitate financiară și de gestiune pentru instituții și autorități publice
5.2
Medii
0
Control financiar
121121
Superioare
0
Cultura organizațională în structurile administrației publice
9.9
Medii
0
Drept administrativ și contencios administrativ
10.2
Medii
0
Dreptul constituțional și instutițiile publice, raporturile dintre acestea
6.2
Medii
0
Drepturile copilului în reglementările naționale și internaționale
6.3
Medii
0
Drepturile și libertățile fundamentale ale omului
6.1
Medii
0
Elaborarea și implementarea strategiilor de relații publice ale instituțiilor
9.3
Medii
0
Elaborarea strategiilor de dezvoltare a instituțiilor publice
2.8
Medii
0
Etică, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției
7.1
Medii
0
Evaluator proiecte
241263
Superioare
0
Evidența persoanei
1.5
Medii
0
Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene
242213
Superioare
0
Expert achiziții publice
214946
Superioare
0
Expert fiscal
241221
Superioare
0
Expert prevenire și combatere a corupției
261920
Superioare
0
Șef serviciu instituție publică
111225
Superioare
0
Formator
242401
Superioare
0
Funcționar documentare
441502
Medii
0
Gestionarea durabilă a domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale
5.10
Medii
0
Gestiunea durabilă și buna guvernare
2.12
Medii
0
Imaginea și relațiile publice ale instituției publice
9.5
Medii
0
Implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial
3.2
Medii
0
Incluziune socială, egalitate de șanse, antidiscriminare, interculturalitate
7.4
Medii
0
Inspector taxe și impozite
335201
Medii
0
Inspector/Referent resurse umane
333304
Medii
0
Instructor/Preparator formare
333309
Medii +
0
Investiții și administrarea patrimoniului
5.11
Medii
0
Managementul achizițiilor publice în contextul noii legislații
5.7
Medii
0
Managementul activităților de ordine și siguranță publică
1.6.
Medii
0
Managementul administrației publice. Administrație inovativă
2.3
Medii
0
Managementul funcției publice și cariera funcționarilor publici
4.4
Medii
0
Managementul impozitelor și taxelor locale. Implicații asupra bugetelor locale
5.6
Medii
0
Managementul performanței în administrație
2.5
Medii
0
Managementul proiectelor 2014-2020
11.2
Medii
0
Managementul resurselor umane din entitățile publice. Evaluarea personalului din unitățile bugetare
4.5
Medii
0
Managementul schimbării organizaționale
2.13
Medii
0
Managementul serviciilor sociale și de asistență socială
1.3
Medii
0
Managementul timpului, priorităților și stresului. Gestionarea conflictelor
13.4
Medii
0
Manager îmbunătățire procese
242108
Superioare
0
Manager îmbunătățire procese
2.2
Medii
0
Manager proiect
242101
Superioare
0
Manager resurse umane
121207
Superioare
0
Mecanisme de dialog social - diagnoză și alternative pentru creșterea performanței instituționale
2.6
Medii
0
Mediator social
532902
Medii
0
Medierea și negocierea în administrația publică. Managementul conflictelor
9.6
Medii
0
Metode și tehnici de evaluare și intervenție în asistența socială
1.4
Medii
0
Modalități de evaluare vocațională și orientare profesională
13.3
Medii
0
Noutăți legislative privind modificările aduse Codului Muncii pentru personalul contractual din sistemul bugetar
4.2
Medii
0
Operator calculator electronic și rețele
351101
Medii
0
Planificare strategică. Elaborarea și implementarea planurilor de acțiune locală
2.9
Medii
0
Planificarea, derularea și evaluarea proiectelor culturale, educaționale și sportive
9.11
Medii
0
Practica administrativă a consiliilor locale. Drept și proceduri administrative - curs pentru noii aleși locali, conform art. 41 din legea 393/2004
2.14
Medii
0
Protecția mediului și dezvoltare durabilă
2.11
Medii
0
Registrul agricol în contextul legislației modificate
T01.6
Medii
0
Registrul agricol. Considerații juridice cu privire la drepturile reale care fac obiectul înscrierilor în registrul agricol
1.8
Medii
0
Resurse umane: raporturi de serviciu, de muncă, salarizarea și pensia
4.1
Medii
0
Rolul și responsabilitatea vizei CFPP pentru procedurile de achiziții publice în contextul modificărilor legislative.
5.9
Medii
0
Salarizarea personalului bugetar în 2016 (O.U.G. 57/2015); modele și formulare obligatorii de legislația muncii și de salarizare pentru instituțiile publice
4.3
Medii
0
Scrierea și implementarea propunerilor de politici publice
2.10
Medii
0
Scrierea proiectelor pentru accesarea instrumentelor/ fondurilor structurale 2014-2020
11.1
Medii
0
Securitatea informației conform Standardelor ISO
14.3
Medii
0
Starea civilă
1.9
Medii
0
Taxe și impozite locale – consolidarea practică a cunoștințelor în vederea aplicării noilor coduri (Fiscal și de Procedură Fiscală)
5.5
Medii
0
Totul despre Uniunea Europeană: istoric, evoluție, structură (instituțiile europene), mecanisme, politici, buget, direcții
8.3
Medii
0
Transparența decizională și liberul acces la informații de interes public. Gestionarea informațiilor clasificate
9.7
Medii
0
Uzanțe diplomatice și de protocol
9.8
Medii
0
Programe de calificare profesională
Denumire program
Cod C.O.R.
Acreditare A.N.C.
Acreditare FAXMEDIA
Nivel minim de studii necesar
Nr. cursuri*
Nu sunt programe de calificare profesională disponibile momentan.
editorial

Mic îndrumar privind participarea la formarea profesională precum și alte lucrușoare utile la casa cursantului!

de Mircea-Alexandru MATEI

Bună ziua, dragii mei! Mai întâi, am o rugăminte personală: completați sondajul privind coordonatorii și formatorii noștri! Este o premieră acestă modalitate de chestionare și arată, încă o dată, completa noastră transparență și mai ales faptul că dumneavoastră sunteți primii pe care contăm în luarea deciziilor. Deci, vă rog să ne ajutați ca să vă oferim ceea ce-i mai bun! Părerea dumneavoastră contează!

citește întreg articolul
editorial

Noul Management Public față cu Sisif

de Victor-Gheorghe BĂDOIU

Începând cu anii ’80, odată cu reformele sectorului public aduse de cabinetul Margaret Thatcher (în Marea Britanie) și de administrația Ronald Regan (în Statele Unite), începe să capete contur o nouă abordare în administrația publică

 

 

citește întreg articolul
Unități hoteliere partenere

În această secțiune puteți consulta informațiile complete ale hotelurilor cu care colaborăm și puteți verifica în permanență disponibilitatea locurilor de cazare pentru fiecare hotel în parte.

PLANUL ANUAL DE PERFECTIONARE - 2017

IMPORTANT!

FAXMEDIA VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE PLANUL ANUAL DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI MODEL DE PROCEDURĂ PRIVIND FORMAREA

Planul anual de formare profesională este un document foarte important pentru orice instituție publică. Importanța acestui document este dată atât de obligația legală de a-l transmite la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cât și de faptul că, în absența acestuia ...

citește mai mult

Uniunea
Europeană

Guvernul
României

Instrumente Structurale
2007-2013

Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competivității Economice"

"Investiții pentru viitorul dumneavoastră!"

Titlul proiectului:
Facilitarea accesului la formarea profesională prin implementarea unei platforme de e-learning în cadrul FAXMEDIA CONSULTING

Proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să accesați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficală a Uniunii Europene sau a Guvernului României