PROGRAME DE FORMARE

ACHIZIȚII PUBLICE

0
ACHIZIȚII PUBLICE - SPEȚE PRIVIND APLICAREA CADRULUI LEGISLATIV
0
ACHIZIȚII PUBLICE - SPEȚE PRIVIND DERULAREA PROCEDURII ȘI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI
0
MANAGEMENTULA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

ADMINISTRARE APLICAȚII TIC

0
UTILIZAREA PACHETULUI OFFICE. UTILIZAREA PRIMARĂ A BAZELOR DE DATE

ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI PLANIFICARE TERITORIALĂ (AMENAJAREA TERITORIULUI)

0
ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI
0
ȘEF SERVICIU URBANISM
0
URBANISMUL ȘI DOMENIILE CONEXE - REGISTRUL AGRICOL, CADASTRUL, IMPOZITELE

ARHIVARE

0
ARHIVAREA DOCUMENTELOR CONFORM NOMENCLATORULUI ARHIVISTIV AL ARHIVELOR NAȚIONALE

AUDIT ȘI SISTEM DE CONTROL (MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE)

0
ACTUALIZAREA ȘI MONITORIZAREA S.C.I.M.
0
AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC
0
GESTIONAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
0
MANAGEMENTUL RISCULUI (S.C.I.M.)

CADASTRU ȘI REGISTRU AGRICOL

0
REGISTRU AGRICOL ȘI CADASTRU

COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

DREPT ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ELABORAREA REGLEMENTĂRILOR

0
ACTE, CONTRACTE, OPERAȚIUNI ȘI PROCEDURI ADMINISTRATIVE
0
DEZBATERI PRIVIND LEGISLAȚIA UZUALĂ SPECIFICĂ AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
0
ELABORAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE - NORME DE TEHNICĂ LEGISLATIVĂ; LEGALITATE ÎN ADMINISTRAȚIE
0
PRIMARUL ȘI PROBLEMELE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: REGISTRU AGRICOL, CADASTRU, URBANISM, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, ACHIZIȚII, LEGALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE
0
SECRETARUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE - GARANT AL LEGALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

ETICĂ, INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE

0
AUDITAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE
0
COMPORTAMENT, ETICĂ ȘI CONDUITĂ PUBLICĂ
0
ETICĂ, INTEGRITATE ȘI DEONTOLOGIE ÎN POLIȚIA LOCALĂ
0
EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL INSTITUȚIEI PUBLICE
0
EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
0
ROLUL TRANSPARENȚEI INSTITUȚIONALE ÎN APLICAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE

G.D.P.R.

0
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ
0
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN INSTITUȚIA PUBLICĂ

MANAGEMENT FINANCIAR ȘI FISCALITATE LOCALĂ

0
ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND CONTABILITATEA, FINANȚELE ȘI CFP ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE
0
BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE. UTILIZAREA FOREXEBUG
0
CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE

MANAGEMENT GENERAL

0
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ DIN ROMÂNIA ȘI LOCUL ACESTEIA ÎN ARHITECTURA INSTITUȚIONALĂ EUROPEANĂ
0
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN
0
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI PRACTICĂ ADMINISTRATIVĂ
0
ANALIZA ȘI MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ORGANIZAȚIONALE. REZISTENȚA LA SCHIMBARE
0
CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ ȘI PERFORMANȚA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ
0
METODE ȘI INSTRUMENTE PENTRU EFICIENTIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
0
PROCEDURI DE LUCRU PENTRU GESTIONAREA DOCUMENTELOR INSTITUȚIEI PUBLICE

MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

MANGEMENTUL PROIECTELOR

0
MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTELOR
0
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
0
SCRIEREA ȘI MANAGEMNTUL PROIECTELOR, UTILIZAREA APLICAȚIEI MySMIS

POLITICI PUBLICE ȘI MANAGEMENT STRATEGIC

POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

0
EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR POLIȚIEI LOCALE

REPREZENTARE INSTITUȚIONALĂ ÎN RELAȚIILE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

0
REPREZENTAREA INSTITUȚIEI ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE

RESURSE UMANE

0
GESTIONAREA RESURSEI UMANE ÎN SECTORUL PUBLIC
0
MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE ȘI CARIERA FUNCȚIONARILOR PUBLICI
0
SALARIZAREA PERSONALULUI BUGETAR. LEGISLAȚIA MUNCII PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

STARE CIVILĂ ȘI EVIDENȚA PERSOANEI

TEMATICI NECLASIFICATE

0
EGALITATE DE ȘANSE ȘI TRATAMENT
0
LEGILE PROPRIETĂȚII ȘI ROLUL ACESTORA ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂȚII