PROGRAME DE FORMARE

Arhitectură și urbanism

2
Autorizarea, verificarea execuției, întreținerea și reparațiile lucrărilor de construcții

Asistență socială

Audit și sistem de control

Cadastru și registru agricol

Comunicare și transparență decizională

2
Imaginea, relațiile publice și comunicarea cu mass-media în administrația publică
1
Managementul comunicării în administrația publică
3
Transparența decizională și liberul acces la informații de interes public. Gestionarea informațiilor clasificate
1
Uzanțe diplomatice și de protocol

Contencios administrativ și tehnică legislativă

1
Elaborarea, edoptarea/ emiterea și verificarea legalității actelor administrative ale autorităților publice locale
1
Răspunderea administrativă, contravențională și penală a personalului din administrația publică

Evidența persoanei și stare civilă

Integritate și anticorupție

1
Abuzul în serviciu - cum să nu încălcăm legea. Studii de caz.
2
Conflictul de interese și regimul incompatibilităților. Studii de caz
1
Etică, integritate și măsuri pentru evitarea abuzului în serviciu

Management general

2
Leadership participativ și management performant în administrația publică
1
Managementul schimbării organizaționale
1
Mecanisme de dialog social - Diagnoză și alternative pentru creșterea performanței instituționale

Politici publice și planificare strategică

1
Planificare strategică. Elaborarea și implementarea planurilor de acțiune pentru A.D.I. și G.A.L.

Poliție locală și control

1
Atribuții de control și inspecție pentru Poliția Locală

Protecția mediului și dezvoltare durabilă

Relații internaționale

1
Administrație publică în context european
1
Totul despre Uniunea Europeană: istoric, evoluție, structură (instituțiile europene), mecanisme, politici, buget, direcții

Resurse umane

2
Funcția publică - provocări generate de schimbarea mediului organizațional
2
Funcționarulpublic - responsabilități, drepturi, deontologie profesională
1
Resurse umane: raporturi de serviciu, de muncă, salarizarea și pensia

Tematici neclasificate

1
Egalitate de șanse și tratament în relația instituție publică - cetățean
1
Evaluarea stresului instituțional: indicator al capacității administrative
1
Organizarea, promovarea și finanțarea evenimentelor publice (Ziua comunei/ orașului, Festivalul...)