PROGRAME DE FORMARE

ACHIZIȚII PUBLICE

2
ELABORAREA DOSARULUI ȘI DERULAREA ACHIZIȚIILOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ/ FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE. SITUAȚII ȘI SPEȚE PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE/ AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI BENEFICIARI PRIVAȚI

ADMINISTRARE APLICAȚII TIC

1
FOLOSIREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS ȘI A PACHETULUI OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK)

ARHITECTURĂ, URBANISM ȘI PLANIFICARE TERITORIALĂ (AMENAJAREA TERITORIULUI)

1
AUTORIZAREA, VERIFICAREA EXECUȚIEI, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAȚIILE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII
1
PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ, PARTE INTEGRANTĂ DIN P.U.G., SUPORT PENTRU PROIECTELE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESIBILITĂȚII LOCALITĂȚILOR

ARHIVARE

2
ARHIVAREA DOCUMENTELOR. ORGANIZAREA ȘI GESTIONAREA ARHIVEI CU RESPECTAREA NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC

AUDIT ȘI SISTEM DE CONTROL (MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE)

COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE ȘI TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

2
IMAGINEA, RELAȚIILE PUBLICE ȘI COMUNICAREA CU MASS-MEDIA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

ELABORAREA REGLEMENTĂRILOR

2
ACTE, CONTRACTE, OPERAȚIUNI ȘI PROCEDURI ADMINISTRATIVE
1
ATRIBUȚIILE SECRETARULUI ÎN RAPORT CU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ȘI ROLUL ACESTUIA ÎN GESTIONAREA EFECTELOR GENERATE DE DECIZIILE CAMEREI DE CONTURI
2
RAPORTURILE JURIDICE NĂSCUTE ÎNTRE PRIMAR/ VICEPRIMAR ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ. GESTIONAREA EFECTELOR GENERATE DE DECIZIILE CAMEREI DE CONTURI

ETICĂ, INTEGRITATE ȘI ANTICORUPȚIE

1
CONFLICTUL DE INTERESE ȘI REGIMUL INCOMPATIBILITĂȚILOR. STUDII DE CAZ
1
EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

MANAGEMENT GENERAL

1
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ORGANIZAȚIONALE

MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

1
MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

MANGEMENTUL PROIECTELOR

POLITICI PUBLICE ȘI MANAGEMENT STRATEGIC

1
PROTECȚIA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILĂ

POLIȚIE LOCALĂ ȘI CONTROL

1
METODE ȘI MIJLOACE FOLOSITE DE POLIȚIA LOCALĂ PENTRU MONITORIZAREA ȘI GESTIONAREA STĂRILOR CONFLICTUALE

REPREZENTARE INSTITUȚIONALĂ ÎN RELAȚIILE INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE

1
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN; PERSPECTIVA PRELUĂRII PREȘEDINȚIEI CONSILIULUI UE DE CĂTRE ROMÂNIA
1
TOTUL DESPRE UNIUNEA EUROPEANĂ: ISTORIC, EVOLUȚIE, STRUCTURĂ (INSTITUȚIILE EUROPENE), MECANISME, POLITICI, BUGET, DIRECȚII
1
UZANȚE DIPLOMATICE ȘI DE PROTOCOL

RESURSE UMANE

1
FUNCȚIA PUBLICĂ - PROVOCĂRI GENERATE DE SCHIMBAREA MEDIULUI ORGANIZAȚIONAL
1
INSPECTOR RESURSE UMANE – NOUTĂȚI LEGISLATIVE