PREMII ȘI TROFEE

  Din anul 2008, compania desfășoară și programe de formare autorizate de către A.N.C.. Autoritatea Națională pentru Calificări este un organism în coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și a Ministerului Educației Naționale și singura entitate abilitată prin lege să autorizeze formarea profesională a adulților în România. Certificatele A.N.C. sunt recunoscute în Uniunea Europeană.

  Până astăzi, 21.063 de persoane au fost certificate la programele de inițiere, specializare, perfecționare sau calificare A.N.C., Faxmedia fiind și la acest capitol unul dintre principalii furnizori de formare autorizată din țară, dacă nu chiar primul. De ce este importantă autorizarea A.N.C.: aceste cursuri sunt centrate pe obținerea de competențe generale și specifice unei anumite ocupații, competențe certificate în urma examinării susținute în fața unei comisii de specialitate.

  Certificatul de absolvire (sau de calificare) astfel obținut reprezintă și are regimul unui act de studii.

  Toate documentele unui astfel de curs se păstrează în arhiva societății emitente timp de 50 de ani. În plus, procedura de înscriere, de desfășurare a cursului, de examinare și de certificare are o rigoare standardizată, impusă prin lege.
  Din anul 2013, compania Faxmedia a introdus etapizat standardul A.N.C. la toate programele sale de formare, ca parte a sistemului de management al calității.
  Din 2008 până în prezent am fost autorizați pentru un număr de 86 de ocupații iar la acest moment avem 36 de autorizații în portofoliu.

  Pe lângă aceste autorizații, Faxmedia este pregătită să autorizeze orice alt program de formare cerut de piața de profil. În cadrul companiei funcționează un compartiment specializat A.N.C., condus de către doamna Anca VASILE-SPĂTARU, compartiment care coordonează și activitatea autorizată de consiliere, mediere și orientare pe piața muncii.