Formare profesională avizată și autorizată pentru domeniul Asistenței sociale

Cursuri pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al primarului care îndeplinesc atribuțiile arhitectului-șef
04/04/2018
Cursuri noi în Grila de programe
20/05/2018

Formare profesională avizată și autorizată pentru domeniul Asistenței sociale

Unic în țară! Faxmedia lansează

PACHETUL DE FORMARE PROFESIONALĂ AVIZATĂ ȘI AUTORIZATĂ PENTRU DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE

Deși domeniul asistenței sociale este vast și are o importanță socială extrem de mare, angajații din sistem au fost oarecum marginalizați în ceea ce privește perfecționarea profesională. Cursurile specifice asistenței sociale (vorbim aici nu numai de asistenții sociali ci și de educatori specializați, tehnicieni în asistență socială, mediatori școlari, consilieri vocaționali, lucrători prin arte combinate, animatori socio-educativi, consilieri pentru dezvoltare personală, asistenți personali ai persoanei cu handicap grav) sunt puține și de cele mai multe ori fără vreo formă de autorizare/ acreditare care să le confere rigoarea necesară – mai cu seamă în acest domeniu bine profesionalizat.Pentru a răspunde solicitărilor (și nu sunt puține deloc) angajaților din sistemul asistenței sociale, dorinței acestora de perfecționare profesională, Faxmedia Consulting, în premieră, pune la dispoziția funcționarilor publici și angajaților contractuali din domeniu un pachet complex de formare profesională autorizată de către Autoritatea Națională pentru Calificări (Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale) sau avizată de către Colegiul Asistenților Sociali din România (cursuri creditate cu câte 5 credite profesionale).


Unele dintre cursuri sunt deja disponibile în Grila programelor de formare profesională Faxmedia 2018 (consultați grila), altele pot fi organizate la cerere, chiar și la sediul instituției interesate (D.G.A.S.P.C.-uri, A.S.S.C.-uri etc.) sau în municipiile reședință de județ. Pentru cursuri organizate local, Secretariatul Faxmedia este disponibil pentru amănunte suplimentare.


Iată și care sunt cursurile specifice, aflate la dispoziția angajaților din asistența socială, cu precizarea că pot fi organizate și pe un număr de ore mai mic, eliberându-se suplimentul descriptiv doar pentru competențele specifice:

Curs: Asistența socială a persoanelor vârstnice

(curs cu durata de 42 de ore avizat C.A.S.R., 5 credite profesionalevezi avizarea)
Module:

 1. Perioada vârstei a treia.
 2. Legi cadru în România referitoare la persoana vârstnică.
 3. Accesarea serviciilor sociale în sistem rezidențial.
 4. Metode și tehnici de intervenție în serviciile sociale adresate persoanelor vârstnice.
 5. Îngrijirea persoanei vârstnice.
 6. Securitatea socială a persoanelor vârstnice în central rezidențial.

Curs: Asistența socială a persoanelor cu dizabilități

(curs cu durata de 42 de ore avizat C.A.S.R., 5 credite profesionalevezi avizarea)
Module:

 1. Cadrul legislativ în domeniul persoanelor cu dizabilități.
 2. Incluziunea sociala si drepturile persoanelor cu nevoi special.
 3. Metode de lucru in serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități.
 4. Consilierea vocaționala si servicii de suport pentru persoanele cu nevoi special.
 5. Accesarea serviciilor sociale în sistem rezidențial.
 6. Securitatea persoanei cu dizabilități în centrul rezidențial.

Curs: Asistență socială și protecția copilului

(curs cu durata de 42 de ore avizat C.A.S.R., 5 credite profesionalevezi avizarea)
Module:

 1. Noutăți legislative în domeniul asistenței sociale – Considerații practice.
 2. Sistemul național Asistență Socială – Beneficii Sociale versus Servicii Sociale.
 3. Managementul serviciilor sociale.
 4. Determinarea intereselor supreme ale copilului.
 5. Lucrul în echipă – Cooperare/ comunicare.
 6. Relația umană în asistența socială.

Curs: Mediator școlar

(curs de specializare cu durata de 50 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 341905vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Planificarea activității
 2. Munca în echipă
 3. Dezvoltarea profesională
 4. Utilizare PC
 5. Comunicare
 6. Rezolvare de conflict
 7. Dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate
 8. Consilierea familiilor/ categoriilor sociale dezavantajate privind rolul și importanța școlarizării copiilor
 9. Aplicarea practicilor incluzive
 10. Depășirea dificultăților emoționale și comportamentale la copiii cu nevoi speciale
 11. Asigurarea respectării drepturilor copilului
 12. Promovarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor comunității în școală

Curs: Animator socio-educativ

(curs de specializare cu durata de 90 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 516907vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Comunicarea interactivă
 2. Efectuarea muncii în echipă
 3. Dezvoltarea profesională proprie
 4. Elaborarea proiectelor de animație
 5. Asigurarea securității participanților la activitate
 6. Promovarea activității și imaginii organizației
 7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animație
 8. Implementarea activităților de animație
 9. Implementarea proiectelor complexe de animație
 10. Dezvoltarea comportamentului pro-social

Curs: Educator specializat

(curs de specializare cu durata de 60 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 516907 – vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Comunicare în limba oficială
 2. Comunicare în limbă străină
 3. Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie
 4. Competențe informatice
 5. Competența de a învăța
 6. Competențe sociale și civice
 7. Competențe de exprimare culturală
 8. Menținerea integrității și siguranței beneficiarilor
 9. Planificarea activităților
 10. Comunicarea cu beneficiarii
 11. Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor
 12. Respectarea Normelor de Securitate și Sănătate în Muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 13. Respectarea drepturilor beneficiarilor
 14. Susținerea dezvoltării limbajului copilului
 15. Crearea contextului cotidian de stabilitate emoțională a copilului
 16. Acordarea îngrijirilor necesare copilului
 17. Realizarea educației specializate a copilului
 18. Susținerea integrării copilului în viața socială
 19. Asigurarea menținerii relațiilor cu familia copilului

Curs: Lucrător prin arte combinate

(curs de specializare cu durata de 48 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 532903vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Comunicarea interpersonală
 2. Efectuarea lucrului în echipă
 3. Dezvoltarea profesionala proprie
 4. Planificarea activităților specifice
 5. Urmărirea respectării drepturilor și intereselor beneficiarului
 6. Monitorizarea evoluției beneficiarului
 7. Pregătirea sesiunilor de lucru
 8. Stimularea/ dezvoltarea prin mișcare
 9. Stimularea/dezvoltarea prin artă vizuală
 10. Stimularea/dezvoltarea prin muzică
 11. Stimularea/ dezvoltarea prin teatru și joc

Curs: Consilier vocational

(curs de perfecționare cu durata de 40 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 242315vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Comunicare în limba oficială;
 2. Comunicare în limbi străine;
 3. Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie;
 4. Competențe informatice;
 5. Competența de a învăța;
 6. Competențe sociale și civice;
 7. Competențe antreprenoriale;
 8. Competența de exprimare culturală.
 9. Planificarea activităților;
 10. Comunicarea cu beneficiarii;
 11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 12. Lucru în echipă.
 13. Evaluarea vocațională;
 14. Orientarea profesională;
 15. Construirea relației beneficiar-angajator;
 16. Consilierea post angajare.

Curs: Consilier pentru dezvoltarea personală

(curs de perfecționare cu durata de 40 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 242324vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Comunicare în limba oficială
 2. Comunicare în limbi străine
 3. Competențe de bază în matematică, științe și tehnologie
 4. Competențe informatice
 5. Competența de a învăța
 6. Competențe sociale și civice
 7. Competențe antreprenoriale
 8. Competența de exprimare culturală
 9. Organizarea activității proprii
 10. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 11. Dezvoltarea propriei cariere
 12. Crearea spațiului de interacțiune cu persoanele consiliate
 13. Investigarea situațiilor problemă
 14. Explorarea soluțiilor potențiale ale situațiilor problemă
 15. Consilierea privind modalitățile de dezvoltare personală.

Curs: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

(curs de specializare cu durata de 40 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 532203vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Planificarea în timp a activităților
 2. Perfecționarea continua
 3. Lucrul în echipă multidisciplinară
 4. Acordarea îngrijirilor primare
 5. Asigurarea alimentației și hrănirii beneficiarului
 6. Adaptarea mediului la nevoile beneficiarului
 7. Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului
 8. Comunicarea dintre asistentul personal și persoana cu handicap
 9. Asistarea activității și participării persoanei cu handicap în familie și comunitate
 10. Asistarea integrării școlare și a educației permanente
 11. Asistarea integrării profesionale a persoanei cu handicap
 12. Supravegherea respectării drepturilor persoanei cu handicap

Curs: Asistent Social

(curs de specializare cu durata de 120 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 263501vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Întocmirea dosarului de caz
 2. Susținerea dosarului de caz în fața decidentului principal
 3. Competențe generale la locul de muncă Comunicarea interactivă
 4. Comunicarea interpersonală
 5. Definirea noțiunii de copii în situație de risc
 6. Organizarea lucrului în echipa pluridisciplinară
 7. Planificarea activităților specific
 8. Consiliere Consilierea familiei naturale (în cazul în care copilul se află în instituție)
 9. Consilierea familiilor identificate a fi potențiale familii de
 10. Consilierea familiilor în situație de risc de a-și abandona copilul
 11. Contactarea instituțiilor în care se află copii în situații de risc
 12. Evaluare Evaluarea copilului în situație de risc
 13. Evaluarea familiei natural
 14. Evaluarea familiei potențiale de plasament sau adopție

Curs: Tehnician asistență socială

(curs de specializare cu durata de 120 de ore, autorizat A.N.C., cod COR 341201vezi autorizarea)
Competențe ocupație:

 1. Planificarea în timp a activităților specifice
 2. Comunicarea interpersonala
 3. Comunicarea interactivă
 4. Organizarea lucrului în echipă multidisciplinară
 5. Evaluarea complexității cazului
 6. Evaluarea copilului din punct de vedere psihosocial și fizic
 7. Consilierea potențialilor părinți din punct de vedere legislativ
 8. Sesizarea autorităților competente
 9. Asistarea copilului și a familiei în procesele de terapie și consiliere
 10. Întocmirea dosarul de caz
 11. Urmărirea reintegrării psiho-sociale a copilului
 12. Asigurarea legăturii între autoritatea tutelară și familia potențială
 13. Consilierea familiilor în situațiile de risc de a-și abandona copilul
 14. Evaluarea familiei potențiale de plasament și adopție
 15. Consilierea familiei pe perioada post-adopției

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *