Arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului

Managementul comunicării în administrația publică
04/05/2019
Aspecte legislative privind contabilitatea, finanțele și CFP în cadrul autorităților publice
04/05/2019

Arhitectură, urbanism și amenajarea teritoriului

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  14 - 21 iulie 2019
Termen limită de înscriere: 12 iulie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

1000 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

3750 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Cadrul instituțional în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții; atribuții și răspunderi ale structurilor de specialitate.
 • Atribuțiile autorităților administrației publice locale - obiectivele și scopul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.
 • Fundamentarea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
 • Documentațiile de urbanism rezultat al procesului de planificare urbană - obiective, acțiuni și măsuri de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților.
 • Regulamentele locale de urbanism - norme tehnice privind modul concret de utilizare a terenurilor.
 • Procedura de emitere a certificatului de urbanism – documente necesare, conținut, cerințe urbanistice; avize și acorduri necesare în procedura de autorizare.
 • Procedura de emitere a autorizației de construire/ desființare - documentele necesare emiterii autorizației de construire/ desființare, valabilitate, prelungirea termenului de valabilitate; asigurarea caracterului public.
 • Modificări de temă în timpul executării lucrărilor de construcții; schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției; modificări locale ale soluțiilor tehnice.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.