Transparența decizională și liberul acces la informații de interes public. Gestionarea informațiilor clasificate

Atribuții de control și inspecție pentru Poliția Locală
29/03/2018
Actualizări legislative în achizițiile publice. Trecerea de la platforma S.E.A.P. la platforma S.I.C.A.P.
29/03/2018

Transparența decizională și liberul acces la informații de interes public. Gestionarea informațiilor clasificate

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    08 - 15 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 13 iulie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

2300 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Conceptul de transparență decizională. - Transparența decizională și principiile administrației deschise. - Legislația privind asigurare transparenței și liberul acces la informațiile de interes public actualizată. - Valorile Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 orientate spre promovarea transparenței și liberul acces la informațiile de interes public. - Dificultăți și constrângeri în aplicarea legislației privind transparența decizională. - Transparentizarea activității autorităților administrației publice centrale și locale. - Prezentarea și implementarea Memorandumului privind standardizarea afișării informațiilor de interes public. - Îmbunătățirea proceselor de structurare a informațiilor și de comunicare a acestora în spațiul public. - Uniformizarea modului de aplicare a legislației din domeniul accesului la informații de interes public. - Creșterea capacității autorităților publice de furnizare a informațiilor de interes public pentru cetățeni. - Operaționalizarea prevederilor legale: instruirea personalului, elaborarea de documente tip, modificarea și îmbunătățirea interfețelor web ale instituției publice. - Prezentarea Ghidului pentru Consultarea Publică Eficientă la nivelul Administrației Publice Centrale și Locale. - Comunicarea oficială: comunicarea în forma scrisă (inclusiv internet) și comunicarea verbală. - Creșterea accesului publicului la informațiile de interes public. - Liberul acces la informațiile de interes public și transparența decizională ca instrumente de promovare a bunei guvernări. - e-Guvernare. - Managementul informațiilor clasificate. - Tipuri de securitate: securitatea personalului, securitatea fizică, securitatea documentelor, securitatea industrială, securitatea informațiilor vehiculate în format electronic. - Administrarea informațiilor clasificate. - Abordarea diferențiată a elementelor manageriale specifice utilizării informațiilor secrete, confidențiale, sensibile, personale. - Securitatea informațiilor clasificate. - Soluțiile asigurării securității informațiilor. - Vulnerabilități, riscuri, amenințări, pericole, gestionarea riscurilor de securitate, componentele unui sistem de management al riscului. - Raportul dintre mass-media și instituțiile care administrează informații secrete, confidențiale. - Managementul informațiilor si datelor cu caracter personal în lumina legislației UE și naționale. - Exericiții practice, dezbateri.

Formatori și Coordonatori

Gicu COCINDĂU

0728305463


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.