Șef serviciu urbanism. Actualizări legislative

Salarizarea personalului bugetar în anul 2018. Legislația muncii pentru instituțiile publice
29/03/2018
Strategia dezvoltării controlului financiar public intern actualizată pentru 2017-2020
29/03/2018

Șef serviciu urbanism. Actualizări legislative

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: A.N.C.Tip curs: Specializare - Ocupatia: Șef serviciu instituție publică

 • Perioada

  17 - 24 iunie 2018
Termen limită de înscriere: 22 iunie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 0%.

980 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

2400 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Atribuțiile autorităților administrației publice locale, obiectivele și scopul activităților de amenajare a teritoriului și de urbanism.
 • Fundamentarea, elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
 • Documentațiile de urbanism, rezultat al procesului de planificare urbană - obiective, acțiuni și măsuri de amenajare și de dezvoltare durabilă a localităților:
  • Planul Urbanistic General - instrument de planificare operațională, baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.
  • Planul Urbanistic Zonal - instrument de planificare urbană, de reglementare specifică, ce asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei, cu Planul Urbanistic General.
  • Planul Urbanistic de Detaliu - instrument de proiectare urbană, de reglementare specifică amănunțită.
 • Regulamentele locale de urbanism - norme tehnice privind modul concret de utilizare a terenurilor.
 • Cadrul instituțional în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții, atribuții și răspunderi ale structurilor de specialitate.
 • Procedura de emitere a certificatului de urbanism, documentele necesare emiterii certificatului de urbanism, scopul emiterii certificatului de urbanism, continut, cerințe urbanistice, valabilitate și prelungirea termenului de valabilitate. Avize și acorduri necesare în procedura de autorizare.
 • Procedura de emitere a autorizației de construire/ desființare, valabilitate autorizației și prelungirea termenului de valabilitate, documentele necesare emiterii autorizației de construire/ desființare.
 • Situații speciale în procedura de autorizare, asigurarea caracterului public.
 • Formatori și Coordonatori

  Constantin-Radu ANTON

  0729010974


  Coordonator

  Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
  Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.