Salarizarea personalului bugetar în anul 2018. Legislația muncii pentru instituțiile publice

Managementul serviciilor sociale
06/11/2017
Șef serviciu urbanism. Actualizări legislative.
29/03/2018

Salarizarea personalului bugetar în anul 2018. Legislația muncii pentru instituțiile publice

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  15 - 22 aprilie 2018
Termen limită de înscriere: 13 aprilie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

2700 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare al legii.
 • Gestionarea sistemului de salarizare.
 • Controlul aplicării legii.
 • Raportul salarial.
 • Principiile sistemului de salarizare.
 • Definițiile unor termeni.
 • Criterii de performanță.
 • Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar (funcționari publici și personal contractual).Modul de stabilire a indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică.
 • Salariile de bază și gradațiile, alte drepturi salariale și sporuri (deținerea titlului științific de doctor, activitatea de CFP, activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene, indemnizația de hrană, sporul pentru munca de noapte, munca suplimentară, sporul pentru persoanele cu handicap, sporul pentru condiții de muncă).
 • Salariul de bază pentru funcțiile de conducere.
 • Sporuri și drepturi salariale specifice. Premii și prime. Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor, indemnizațiilor și a altor drepturi.
 • Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau serviciu.
 • Stabilirea salarizării pentru funcții specifice. Cumulul de funcții.
 • Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere.
 • Încadrarea și promovarea unor categorii categorii de personal. Transferul.
 • Transparența veniturilor salariale.
 • Detașarea, delegarea și alte drepturi.
 • Caracterul drepturilor salariale.
 • Reîncadrarea personalului și soluționarea contestațiilor.
 • Aplicarea legii cu 01 ianuarie 2018, 01 martie 2018 și în perioada 2019 - 2022. Aplicarea tranzitorie.
 • Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeni.-
 • Echivalarea unor studii.
 • Răspunderea aplicării legii.
 • Reglementări specifice funcționarilor publici.
 • Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract de muncă – personal contractual.
 • Formatori și Coordonatori

  Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
  Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.