S.C.I.M. – noile prevederi legislative. Managementul riscurilor, gestionarea, dezvoltarea și evaluarea sistemului

Egalitate de șanse și tratament
30/03/2018
Raporturile juridice născute între primar/ viceprimar și Unitatea Administrativ Teritorială. Gestionarea efectelor generate de deciziile camerei de conturi.
30/03/2018

S.C.I.M. – noile prevederi legislative. Managementul riscurilor, gestionarea, dezvoltarea și evaluarea sistemului

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  11 - 18 noiembrie 2018
Termen limită de înscriere: 09 noiembrie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

 • Prezentarea modificărilor legislative introduse recent în legislația națională din domeniul SCIM (explicarea noțiunilor nou apărute);
 • Detalierea acțiunilor necesar de întreprins pentru adaptarea SCIM existent la nivelul entităților publice în concordanță cu prevederile cadrului normativ în vigoare, care reglementează domeniul;
 • Managementul riscurilor: cadrul organizatoric propice implementării și dezvoltării managementului riscurilor, completarea registrului riscurilor (studiu practic), raportarea privind managementul riscurilor, responsabilități ale angajaților entității publice în ceea ce privește managementul riscurilor;
 • Cele 16 Standarde de control intern managerial de la implementare la dezvoltare: acțiuni recomandate, responsabili;
 • Realizarea autoevaluării precum și a evaluării SCIM: procese, responsabili, rezultate.
 • Formatori și Coordonatori

  Gicu COCINDĂU

  0728305463


  Coordonator

  Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
  Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.