Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în instituția publică. Proceduri de lucru.

Comunicare și relații publice
04/05/2019
Utilizarea pachetului Office. Utilizarea primară a bazelor de date.
04/05/2019

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal în instituția publică. Proceduri de lucru.

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  23 - 30 iunie 2019
Termen limită de înscriere: 21 iunie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

29

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Noțiuni introductive cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 • Drepturile și obligațiile organizației în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
 • Drepturile și obligațiile persoanelor implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare.
 • Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului de respectare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Sfera activităților aferente asistenței de specialitate acordate de responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal. Elaborarea Planului de lucru al responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Relația cu Autoritatea de Supraveghere în domeniul protecția datelor cu caracter personal. Instrumente specifice.
 • Aspecte specifice privind rolul și activitatea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Managementul Riscului și securitatea informației.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.