Registrul agricol, cadastrul și urbanismul – un tot unitar

Legile proprietății și rolul acestora în dezvoltarea comunității
04/05/2019
Principii și mecanisme ale administrației moderne
04/05/2019

Registrul agricol, cadastrul și urbanismul – un tot unitar

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  18 - 25 august 2019
Termen limită de înscriere: 16 august 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

1000 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

18

LOCURI DISPONIBILE

3250 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Reglementări juridice în domeniile urbanismului (Legea nr. 350/2001).
 • Atribuțiile administrației publice privind urbanismul.
 • Documentațiile de urbanism – PUG + RLU, PUZ + RLU, PUD – baza legală pentru realizarea programelor de dezvoltare.
 • Certificatul de urbanism și Autorizația de construire – conținut, rol.
 • Natura juridică a Certificatului de urbanism și Autorizației de construire.
 • Elaborare PUZ pentru introducerea în intravilanul localităților a terenurilor aflate în extravilan – domenii implicate (fond funciar + cadastru + urbanism).
 • Cadrul legislativ în domeniu registrului agricol (OG nr. 28/2008 și Legea nr. 57/2017).
 • Registrul Agricol - definire, organizare, rol.
 • Obligații, atribuții, responsabilități privind înscrierea/actualizarea, centralizarea și raportarea datelor.
 • Documente necesare pentru înscrierea datelor în registrul agricol.
 • Verificarea și controlul Registrului agricol.
 • Importanța registrului agricol ca sursă de informații.
 • Natura juridică a adeverinței după registrul agricol.
 • Registrul agricol - sursă de date pentru înfăptuirea unor politici în domeniul urbanistic.
 • Cadrul legislativ în domeniu cadastrului (Legea 7/1996).
 • Instituțiile implicate în activitatea de cadastru.
 • Aplicarea programului național de cadastru.
 • Cadastru și carte funciară.
 • Natura juridică a certificatului de edificare/extindere a construcției.
 • Intabularea construcțiilor – documente necesare.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.