Protecția mediului în contextul dezvoltării durabile

Conflictul de interese și regimul incompatibilităților. Studii de caz
29/03/2018
Funcția publică – provocări generate de schimbarea mediului organizațional
29/03/2018

Protecția mediului în contextul dezvoltării durabile

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    05 - 12 august 2018
Termen limită de înscriere: 03 august 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

30

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Generalități. Dezvoltarea durabilă în raport cu conceptele teoriei privind devoltarea. - Dezvoltarea durabilă – concept definitor pentru protecția mediului. - Uniunea europenă și dezvoltarea durabilă. - Dimensiunile conceptului de dezvoltare durabilă. - Politica de protecția mediului a Uniunii Europene. - Dezvoltarea durabilă în România. - Instituții cu răspundere juridică în domeniul protecției mediului în România. - Atribuțiile autorităților publice și a persoanelor fizice juridice în domeniul protecției mediului; - Răspunderea juridică pentru pagubele aduse mediului înconjurător; - Autorizarea activităților cu impact asupra mediului în România. - Managementul substanțelor, îngrãșãmintelor chimice și al deșeurilor periculoase. - Protecția resurselor naturale și conservarea biodiversității în România. - Dezvoltarea regională și acțiunea locală- problematica specifică a dezvoltării rurale. - Amenajarea teritoriului și planificarea spațială din perspectiva dezvoltării durabile. - Dimensiunea culturală a dezvoltării durabile. - Preocupările de perspectivă ale României la politica externă și de securitate comună (PESC) și la politica europeană de securitate și apărare (PESA) ale U.E. în raport cu cerințele dezvoltării durabile. - Managementul programelor și proiectelor finanțate din fondul social european.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.