Principii și mecanisme ale administrației moderne

Bazele administrației publice
06/04/2017
Asistență socială și protecția copilului
06/04/2017

Principii și mecanisme ale administrației moderne

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    23 - 30 iulie 2017
Termen limită de înscriere: 21 iulie 2017

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

800 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

LOCURI DISPONIBILE

3450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

  • Concepte cheie în domeniu.
  • Cadrul juridic necesar aplicării principiilor și mecanismelor administrației moderne.
  • Implementarea unui sistem de management integrat al documentelor în cadrul instituției.
  • Gestionare rațională a mijloacelor umane, tehnice, financiare.
  • Circuitul informațional intern– creșterea ponderii informației electronice în totalul circuitului informațional intern.
  • Proceduri administrative în domeniu.
  • Bune practici privind administrația modernă.
 

Formatori și Coordonatori

Ionel-Răzvan FLOREA

0722383755


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.