Principii și mecanisme ale administrației moderne

Registrul agricol, cadastrul și urbanismul – un tot unitar
04/05/2019
Imaginea, relațiile publice și comunicarea cu mass-media în administrația publică
04/05/2019

Principii și mecanisme ale administrației moderne

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  18 - 25 august 2019
Termen limită de înscriere: 16 august 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

18

LOCURI DISPONIBILE

3200 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Evoluția gândirii în domeniul managementului public (școli, paradigme).
 • Principiile și legitățile specifice administrației moderne.
 • Tipologia mecanismelor utilizate în activitatea instituțiilor publice.
 • Mecanisme consultative și decizionale: instrumente, implementare, bune practici.
 • Mecanisme de control intern managerial: standarde, proceduri, planuri de implementare.
 • Eficiență și eficacitate în instituțiile publice.
 • Utilizarea unor metode alternative de furnizare a serviciilor publice.
 • Utilizarea produselor software în eficientizarea activității instituțiilor publice.
 • Principiile administrației moderne: constrângeri și oportunități în procesul deziderat – implementare.
 • Mecanisme de monitorizare și evaluare a implementării principiilor și asumărilor strategice (misiune, mandat, valori, obiective).
 • Rolul politicilor publice în promovarea principiilor specifice sistemului administrației publice. Studii de caz.

Formatori și Coordonatori

Adriana-Ioana STOICA


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.