Planul de mobilitate urbană, parte integrantă din P.U.G., suport pentru proiectele de îmbunătățire a accesibilității localităților

Managementul administrației publice. Administrație inovativă
29/03/2018
Salarizarea personalului bugetar în anul 2018. Legislația muncii pentru instituțiile publice
29/03/2018

Planul de mobilitate urbană, parte integrantă din P.U.G., suport pentru proiectele de îmbunătățire a accesibilității localităților

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    22 - 29 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 27 iulie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

830 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

25

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Planul de mobilitate urbană – documentație complementară Planului urbanistic general - instrument de planificare strategică teritorială corelat în mod direct cu propunerile de dezvoltare spațială aferente P.U.G.. - Abordarea participativă și transparență în toate etapele de elaborare a Planului de mobilitate urbană. - Conținutul Planului de mobilitate urbană, ariile de intervenție, criteriile de analiză a impactului actual și viitor al mobilității, inclusiv reducerea impactului asupra mediului. - Identificarea proiectelor finanțate prin Obiectivul specific 3.2 al POR 2014 - 2020 în baza analizei, măsurilor și a direcțiilor de acțiune propuse în Planul de Mobilitate Urbană. - Categorii de proiecte și activități privind îmbunătățirea transportului public local/ zonal de călători, asigurarea condițiilor pentru creșterea calității, frecvenței și a eficienței acestuia, cu impact asupra reducerii utilizării autoturismelor și a emisiilor de echivalent CO2 justificate prin Planul de Mobiliate Urbana. - Investiții destinate imbunătățirii transportului public urban de călători. - Investiții destinate transportului electric și nemotorizat. - Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană. - Planul de Mobiliate Urbană - componența de nivel strategic și componenta de nivel operațional. Monitorizarea implementării planului de mobilitate urbană.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.