Metode și instrumente pentru eficientizarea administrației publice

Imaginea, relațiile publice și comunicarea cu mass-media în administrația publică
04/05/2019
Managementul conflictelor. Medierea și negocierea în administrația publică
04/05/2019

Metode și instrumente pentru eficientizarea administrației publice

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

 • Perioada

  25 august - 01 septembrie 2019
Termen limită de înscriere: 23 august 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

10

LOCURI DISPONIBILE

2900 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

 • Performanță, eficientă și eficacitate – provocări actuale în contextul dinamicii sistemului administrației publice.
 • Abordări privind măsurarea eficienței; relevanța și oportunitatea opțiunilor.
 • Rolul metodelor și instrumentelor interdisciplinare în asigurarea performanței instituționale.
 • Metodologia și instrumentele de lucru: analiză, metodă, tehnică, instrument.
 • Tipologia indicatorilor utilizați în evaluarea eficienței, eficacității și impactului acțiunii manageriale.
 • Modalități de realizare a diagnozei instituționale (arborele problemelor, analiza SWOT, Pareto, analiza nevoilor, matricea de analiză a factorilor interesați etc.).
 • Abordări și metode utilizate în managementul decizional (modelul determinist versus probabilistic).
 • Rolul managementului calității în îmbunătățirea proceselor (CAF, Ciclul PDCA etc.).
 • Asigurarea predictibilității dezvoltării instituționale: dinamica intervenției instrumentelor de planificare, evaluare și estimare.
 • Bune practici în creșterea eficienței instituționale.

Formatori și Coordonatori

Alina-Nicoleta TĂNASE

0758096910


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.