Managementul Riscului (S.C.I.M.)

Imaginea, relațiile publice și comunicarea cu mass-media în administrația publică
04/05/2019
Politici publice și management strategic
04/05/2019

Managementul Riscului (S.C.I.M.)

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    21 - 28 iulie 2019
Termen limită de înscriere: 19 iulie 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

1200 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

4

LOCURI DISPONIBILE

3750 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

  • Cadrul legal care reglementează managementul riscurilor la nivel național;
  • Generalități despre risc, evaluare a riscurilor, gestionare a riscurilor;
  • Procedurarea managementului riscurilor la nivel de entitate publică: elemente organizatorice; identificarea riscurilor; evaluarea riscurilor; stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor; monitorizarea implementării măsurilor de control; revizuirea și raportarea riscurilor.
  • Studiu practic privind managementul riscurilor.
  • Prezentarea documentelor obligatorii: Registru de riscuri, Plan de implementare a măsurilor de control, Raport privind gestionarea riscurilor, Informare privind gestionarea riscurilor.

Formatori și Coordonatori

Carmen IVAN

0734182614


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.