Managementul proiectelor

Auditul public intern, înțeles ca activitate orientată pe gestiunea riscului, controlului și proceselor de administrare
29/03/2018
Managementul conflictelor. Medierea și negocierea în administrația publică
29/03/2018

Managementul proiectelor

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    24 iunie - 01 iulie 2018
Termen limită de înscriere: 29 iunie 2018

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

890 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

20

LOCURI DISPONIBILE

2450 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 9%.

SUMAR CURS

- Politici, programe și instrumente de intervenție (UE, România). - Autoritatile responsabile de gestionarea fondurilor structurale. - Scrierea propunerilor de finanțare – proceduri recomandabile, etapizare. - Metode de identificare și analiza a problemelor/ justificarea proiectului. - Corelarea justificarii proiectului cu strategiile si programele europene, nationale, locale. - Formularea rezultatelor , a indicatorilor- si legătura dintre arborele problemelor și arborele obiectivelor. - Identificarea prezumțiilor și riscurilor - matricea de risc. - Identificare de solutii- gestiunea riscului. - Identificarea grupurilor de interes- matricea factorilor interesati (stakholders). - Parteneriate (inclusiv procedura selectie parteneri- tips) vs protocoale de colaborare. - Stabilirea diagramei logice prin “taskboarding”. - Definirea si planificarea activităților utilizand metoda WBS și Diagrama Gantt. - Microsoft Office Project - managementul informatizat al proiectelor Sistemul de implementare a programelor operationale. - Etapele accesarii unor fonduri structurale. - Rambursarea cheltuielilor- cereri de plata- reguli generale. - Eligibilitate cheltuieli, documente relevante (ghid conditii generale, ghid conditii specifice, alte documente utile). - Utilizarerea instrumentelor soft> Creare CONT în MySMIS2014 – PERSOANA FIZICA. - Definire în MySMIS2014 – ENTITATE JURIDICA. - INROLAREA – Asocierea unei persoane fizice la o entitate juridicaă în MySMIS2014. - Modulul aferent etapei de Depunere Proiect în MySMIS2014. - Structura Cererii de Finantare si relaționarea acestora cu modulul APEL – relationarea cu Ghidul Solicitantului. - Prezentarea modului de completare a sectiunilor aferente unei Cereri de Finanțare.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.