Managementul financiar al proiectelor

Managementul conflictelor. Medierea și negocierea în administrația publică
04/05/2019
Managementul timpului, priorităților și stresului
04/05/2019

Managementul financiar al proiectelor

Servicii de formare profesională, Cod CPV: 80530000-8 Servicii hoteliere, Cod CPV: 55100000-1 Acreditare curs: FAXMEDIA

  • Perioada

    25 august - 01 septembrie 2019
Termen limită de înscriere: 23 august 2019

* Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 19%.

930 lei*

TARIF DE INSTRUIRE

12

LOCURI DISPONIBILE

3150 lei**

TARIF DE CAZARE

** Prețul nu conține TVA. Cota TVA este de 5%.

SUMAR CURS

  • Legislația în gestionarea financiară a fondurilor europene structurale și de investiții (FESI) pentru perioada 2014-2020.
  • Bugetul proiectului. Managementul costurilor proiectelor.
  • Analiza necesității și oportunității unui proiect.
  • Mecanismul cererilor de plată. Rambursarea cheltuielilor. Reflectarea în bugetul local a FESI.
  • Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor aferente proiectelor. Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice proiectelor.
  • Raportarea fondurilor externe nerambursabile în situațiile financiare.
  • Răspunderea beneficiarilor privind: gestiunea documentelor, achizițiile realizate, recepția lucrărilor/ serviciilor.

Formatori și Coordonatori

Constantin-Radu ANTON

0729010974


Coordonator

Rezervarea se face strict în ordinea transmiterii fișelor de înscriere.
Relațiile și înscrierile se fac la Secretariatul Faxmedia: telefon 0372.032.313, fax 0372.032.340 sau e-mail office@faxmedia.ro.